Unifikacja danych zaczyna się od integracji narzędzi.

Zintegrowane narzędzia marketingowe ułatwiają gromadzenie danych i dostarczanie atrakcyjnych, połączonych materiałów wszystkim klientom.

Eliminuj podziały między produktami. Twórz zintegrowane materiały.

Kiedy narzędzia marketingowe działają w harmonii, widać to w efektach pracy. Dlatego opracowaliśmy rozwiązanie Launch z otwartymi interfejsami API. Dzięki niemu wszystkie produkty (firmy Adobe oraz innych firm) współpracują efektywnie i ułatwiają tworzenie doskonałych materiałów.

Otwarte drzwi dzięki otwartym interfejsom API

Launch to najbardziej otwarty produkt do marketingu skierowany do klientów. Rozwiązanie to integruje się z wszystkimi ulubionymi narzędziami i ułatwia przyspieszanie obiegów pracy. Pozwala też błyskawicznie wprowadzać produkty na rynek.

Współpracujące ze sobą aplikacje internetowe

Zunifikowane centrum sterowania obejmujące wszystkie narzędzia marketingowe pozwala dostarczać połączone materiały skierowane do konsumentów.

Łączenie różnorodnych danych

Zbieraj i integruj wszystkie dane przepływające przez witrynę — nawet w przypadku używania produktów firm innych niż Adobe.

Definiowanie danych internetowych

Odwzorowanie danych przy użyciu dostosowanych definicji pozwala działać w czasie rzeczywistym podczas interakcji z klientami.

Znajdź najlepszą integrację.

Przeglądaj, wdrażaj i integruj narzędzia innych firm, które są tworzone, zarządzane oraz aktualizowane przez dostawców niezależnych.

Całą pracę wykonują dane

Mechanizm tworzenia reguł rozwiązania Launch opracowano z myślą o twórcach reklam. Pozwala on szybko podejmować działania na podstawie danych.
Całą pracę wykonują dane

Szybkie przechwytywanie naprawdę istotnych danych

Dowolne zachowania klientów można rejestrować na podstawie wybranych lub wszystkich stron.


Proste wdrażanie aplikacji internetowych

Wystarczy kilka chwil, aby przejrzeć narzędzia marketingowe i szybko wdrożyć oraz aktywować odpowiednie z nich, na przykład usługę czatu.


Wysyłanie danych tam, gdzie firma ich potrzebuje

Odpowiednie osoby uzyskują dostęp do właściwych danych, na podstawie których mogą dostarczać lepsze materiały.

Bezpieczeństwo i kontrola

Narzędzie następnej generacji do zarządzania znacznikami firmy Adobe można umieścić na własnych serwerach, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo efektów pracy, danych oraz komunikacji.

Ucz się. Automatyzuj. Przewiduj. Oto Adobe Sensei.

Adobe Sensei to sztuczna inteligencja, na której oparliśmy naszą platformę. Uczy się przez dogłębne analizowanie danych. Przewiduje wnioski. Ułatwia i przyspiesza tworzenie doskonałej zawartości. Więcej informacji ›