Wszystkie produkty


Miesięczne
Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Co miesiąc, do momentu anulowania, są pobierane opłaty ustalone w momencie zakupu. Nie ma umowy rocznej, dlatego stawki mogą ulec zmianie. W przypadku zmian zawsze są wysyłane powiadomienia. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Płatności za usługi biznesowe, takie jak Behance ProSite czy Adobe Talent, nie podlegają zwrotom. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie.


Produkty z rodziny Acrobat i usługa Document Cloud


Roczna umowa z opłatami miesięcznymi
Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Co miesiąc przez okres trwania umowy rocznej są pobierane opłaty ustalone przy zakupie powiększone o mające zastosowanie podatki (na przykład podatek VAT, jeśli podawane ceny go nie zawierają). Jeśli stawka podatku VAT (lub innego podatku) ulegnie zmianie w czasie okresu rocznego, cena z uwzględnieniem podatku jest odpowiednio dostosowywana. Umowa jest wznawiana automatycznie, do momentu anulowania, w dniu określonym przez datę wznowienia. Opłaty mogą ulec zmianie przy wznawianiu, lecz zawsze jest wysyłane stosowne powiadomienie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni jest pobierana opłata w wysokości 50% wartości pozostałego zobowiązania, a usługa pozostaje aktywna do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie.

Roczna umowa z przedpłatą
Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności. W momencie zakupu jest pobierana jedna opłata za cały rok powiększona o mające zastosowanie podatki. Umowa jest wznawiana automatycznie, do momentu anulowania, w dniu określonym przez datę wznowienia. Opłaty mogą ulec zmianie przy wznawianiu, lecz zawsze jest wysyłane stosowne powiadomienie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna do końca okresu umowy. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie.


Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych


Roczna umowa z opłatami miesięcznymi
Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Co miesiąc przez okres trwania umowy rocznej są pobierane opłaty ustalone przy zakupie powiększone o mające zastosowanie podatki (na przykład podatek VAT, jeśli podawane ceny go nie zawierają). Jeśli stawka podatku VAT (lub innego podatku) ulegnie zmianie w czasie okresu rocznego, cena z uwzględnieniem podatku jest odpowiednio dostosowywana. Umowa jest wznawiana automatycznie, do momentu anulowania, w dniu określonym przez datę wznowienia. Opłaty mogą ulec zmianie przy wznawianiu, lecz zawsze jest wysyłane stosowne powiadomienie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni jest pobierana opłata w wysokości 50% wartości pozostałego zobowiązania, a usługa pozostaje aktywna do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta.
 
Roczna umowa z przedpłatą
Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności. W momencie zakupu jest pobierana jedna opłata za cały rok powiększona o mające zastosowanie podatki. Umowa jest wznawiana automatycznie, do momentu anulowania, w dniu określonym przez datę wznowienia. Opłaty mogą ulec zmianie przy wznawianiu, lecz zawsze jest wysyłane stosowne powiadomienie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna do końca okresu umowy. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta.
 
Umowa roczna z opłatą przelewem (Japonia i Niemcy)
Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu zamówienia. Ustaloną opłatę roczną powiększoną o mające zastosowanie podatki należy uiścić w całości w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. Umowa jest wznawiana automatycznie, do momentu anulowania, w dniu określonym przez datę wznowienia. Opłaty mogą ulec zmianie przy wznawianiu, lecz zawsze jest wysyłane stosowne powiadomienie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna do końca okresu umowy. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta.


Creative Cloud dla zespołów


Roczna umowa z opłatami miesięcznymi
Usługa staje się aktywna po przetworzeniu zamówienia. Użytkownik lub właściwy administrator może wtedy zapraszać członków zespołu oraz przydzielać dostęp. Co miesiąc
przez okres trwania umowy rocznej są pobierane opłaty łączne zdefiniowane przy zakupie powiększone o mające zastosowanie podatki (na przykład podatek VAT, jeśli podawane ceny go nie zawierają). Opłaty zależą od początkowego zestawu produktów i licencji. Ceny są obliczane na podstawie stawek ustalonych w momencie zakupu. Jeśli stawka podatku VAT (lub innego podatku) ulegnie zmianie w czasie okresu rocznego, cena z uwzględnieniem podatku jest odpowiednio dostosowywana.
Administratorzy zespołu mogą w każdej chwili kupować dodatkowe licencje. Dodatkowe licencje są wyceniane zgodnie ze stawkami obowiązującymi w momencie zakupu. Wszystkie licencje zespołu mają wspólny okres aktywności i są wznawiane automatycznie w dniu określonym przez datę rocznicy umowy, aż do jej anulowania. Opłaty mogą ulec zmianie przy wznawianiu, lecz zawsze jest wysyłane stosowne powiadomienie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni jest pobierana opłata w wysokości 50% wartości pozostałego zobowiązania, a usługa pozostaje aktywna do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Anulować można w dowolnej chwili, kontaktując się z działem obsługi klienta.
 
Roczna umowa z przedpłatą
Usługa staje się aktywna po przetworzeniu zamówienia. Użytkownik lub właściwy administrator może wtedy zapraszać członków zespołu oraz przydzielać dostęp. W momencie zakupu
jest pobierana jedna opłata za cały rok powiększona o mające zastosowanie podatki. Administratorzy zespołu mogą w każdej chwili kupować dodatkowe licencje. Dodatkowe licencje są wyceniane zgodnie ze stawkami obowiązującymi w momencie zakupu i rozliczane proporcjonalnie na podstawie liczby dni pozostałych w umowie rocznej. Wszystkie licencje
zespołu mają wspólny okres aktywności i są wznawiane automatycznie w dniu określonym przez datę rocznicy umowy, aż do jej anulowania. Opłaty mogą ulec zmianie przy wznawianiu, lecz zawsze jest wysyłane stosowne powiadomienie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna do końca okresu umowy. Anulować można w dowolnej chwili, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Umowa roczna z opłatą przelewem (Japonia i Niemcy)

Usługa staje się aktywna po przetworzeniu zamówienia. Użytkownik lub właściwy administrator może wtedy zapraszać członków zespołu oraz przydzielać dostęp. Ustaloną sumę powiększoną o mające zastosowanie podatki należy uiścić w całości w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.
Administratorzy zespołu mogą w każdej chwili kupować dodatkowe licencje. Dodatkowe licencje są wyceniane zgodnie ze stawkami obowiązującymi w momencie zakupu i rozliczane proporcjonalnie na podstawie liczby dni pozostałych w umowie rocznej. Wszystkie licencje zespołu mają wspólny okres aktywności i są wznawiane automatycznie w dniu określonym przez datę rocznicy umowy, aż do jej anulowania. Opłaty mogą ulec zmianie przy wznawianiu, lecz zawsze jest wysyłane stosowne powiadomienie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna do końca okresu umowy. Anulować można w dowolnej chwili, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Umowa roczna z zamówieniem zakupu
Usługa staje się aktywna po przetworzeniu zamówienia. Użytkownik lub właściwy administrator może wtedy zapraszać członków zespołu oraz przydzielać dostęp. W ciągu 30 dni od daty faktury rocznej należy wpłacić całą kwotę. Przeterminowanie faktury może skutkować naliczeniem odsetek w wysokości 1% należności miesięcznie (zaokrąglonej w dół) lub maksymalnych odsetek dozwolonych przez odpowiednie przepisy. Odsetki są naliczane w sposób ciągły, aż do zapłacenia całej kwoty faktury wraz z odsetkami. Klient odpowiada za pokrycie rozsądnych kosztów windykacji, w tym honorariów adwokackich. Administratorzy zespołu mogą w każdej chwili kupować dodatkowe licencje, ale realizacja zamówienia może zależeć od zatwierdzenia kredytu. Dodatkowe licencje są wyceniane zgodnie ze stawkami obowiązującymi w momencie zakupu i rozliczane proporcjonalnie na podstawie liczby dni pozostałych w umowie rocznej. W ciągu 30 dni od daty faktury należy w całości zapłacić za dodatkowe licencje. Wszystkie licencje zespołu mają wspólny okres aktywności i są wznawiane automatycznie w dniu określonym przez datę rocznicy umowy, aż do jej anulowania. Wznowienie może zależeć od zatwierdzenia kredytu. Opłaty mogą ulec zmianie przy wznawianiu, lecz zawsze jest wysyłane stosowne powiadomienie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna do końca okresu umowy. Anulować można w dowolnej chwili, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Sprzedawcy
Klienci kupujący pośrednio — u sprzedawców lub partnerów firmy Adobe — powinni zapoznać się z warunkami programu VIP.

 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite i Director


Roczna umowa z opłatami miesięcznymi
Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Co miesiąc przez okres trwania umowy rocznej są pobierane opłaty ustalone przy zakupie powiększone o mające zastosowanie podatki (na przykład podatek VAT, jeśli podawane ceny go nie zawierają). Jeśli stawka podatku VAT (lub innego podatku) ulegnie zmianie w czasie okresu rocznego, cena z uwzględnieniem podatku jest odpowiednio dostosowywana. Umowa jest wznawiana automatycznie, do momentu anulowania, w dniu określonym przez datę wznowienia. Opłaty mogą ulec zmianie przy wznawianiu, lecz zawsze jest wysyłane stosowne powiadomienie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni jest pobierana opłata w wysokości 50% wartości pozostałego zobowiązania, a usługa pozostaje aktywna do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta.


Usługa Adobe Stock i giełda Typekit


Zakupy na żądanie
Zakupy na żądanie nie podlegają zwrotom. Firma Adobe przechowuje informacje dotyczące płatności. Można edytować je na stronie Zarządzanie kontem.


Adobe Stock


Umowa roczna z pierwszym miesiącem za darmo, opłatami miesięcznymi i kumulacją
Ta oferta jest skierowana do nowych klientów korzystających z usługi Adobe Stock i nie może być łączona z innymi ofertami. Ten plan obejmuje wyłącznie licencje standardowe. Oznacza jedną ofertę na usługę Adobe Stock na klienta. Usługa staje się dostępna od momentu aktywacji okresu próbnego, która odbywa się przez podanie szczegółów dotyczących płatności. Nie jest pobierana opłata za pierwszy cykl rozliczeniowy. Opłaty są pobierane zgodnie z podanymi wyżej stawkami powiększonymi o mające zastosowanie podatki (na przykład VAT, jeśli podana stawka go nie zawiera) co miesiąc, zaczynając od drugiego miesięcznego cyklu rozliczeniowego przez okres pierwszej umowy rocznej. Jeśli stawka podatku VAT
(lub innego podatku) ulegnie zmianie w czasie okresu rocznego, cena z uwzględnieniem podatku jest odpowiednio dostosowywana. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie. W przypadku anulowania w pierwszym cyklu rozliczeniowym karta kredytowa nie zostanie obciążona, a usługa pozostanie dostępna do końca pierwszego miesięcznego okresu rozliczeniowego. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od rozpoczęcia drugiego miesięcznego cyklu rozliczeniowego nastąpi pełny zwrot kosztów. W przypadku anulowania usługi po 14. dniu od rozpoczęcia drugiego miesięcznego cyklu rozliczeniowego zostanie pobrana opłata w wysokości 50% pozostałego zobowiązania umownego, a usługa pozostanie dostępna do końca tego cyklu. Po pierwszym roku
umowa zostanie automatycznie odnowiona zgodnie z datą odnowienia. Będzie się tak działo do momentu anulowania. Opłaty będą pobierane w kwotach podanych w momencie zakupu co miesiąc, przez każdy odnowiony okres roczny, o ile nie nastąpi anulowanie zgodnie z powyższymi zasadami. Zawsze z wyprzedzeniem powiadomimy o odnowieniu i jakichkolwiek zmianach opłat związanych z odnowieniem. Nieużyte miesięczne przydziały plików do pobrania dostępne w ramach planu miesięcznego są sumowane. Można je wykorzystać przez łącznie 12 kolejnych cykli rozliczeniowych, o ile członkostwo Adobe Stock jest odnawiane w sposób ciągły bez obniżania jego wartości. Nieużyte przydziały plików do pobrania (A) podlegają ograniczeniu do 12-krotności miesięcznego przydziału i (B) automatycznie wygasają po upływie 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych od daty pierwszego przydzielenia. Po zakończeniu członkostwa wszystkie nieużyte przydziały plików do pobrania przepadają.
 
Miesięczne z kumulacją
Ten plan obejmuje wyłącznie licencje standardowe. Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Co miesiąc, do momentu anulowania, są pobierane opłaty ustalone w momencie zakupu. Nie ma umowy rocznej, dlatego stawki mogą ulec zmianie. W przypadku zmian zawsze są wysyłane powiadomienia. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty pierwszego zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna
do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie. Nieużyte przydziały plików do pobrania są sumowane i można je wykorzystać przez łącznie 12 kolejnych cykli rozliczeniowych, o ile członkostwo Adobe Stock jest odnawiane w sposób ciągły bez obniżania jego wartości. Nieużyte przydziały plików do pobrania
(A) podlegają ograniczeniu do 12-krotności miesięcznego przydziału i (B) automatycznie wygasają (od najstarszych) po upływie 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych od daty pierwszego przydzielenia. Po zakończeniu członkostwa wszystkie nieużyte przydziały plików do pobrania przepadają.
 
Miesięczne bez kumulacji
Ten plan obejmuje wyłącznie licencje standardowe. Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Co miesiąc, do momentu anulowania, są pobierane opłaty ustalone w momencie zakupu. Nie ma umowy rocznej, dlatego stawki mogą ulec zmianie. W przypadku zmian zawsze są wysyłane powiadomienia. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty pierwszego zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna
do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie. Nieużyte miesięczne przydziały plików do pobrania dostępne w planie rocznym nie przechodzą na kolejny miesiąc i automatycznie wygasają po jednym cyklu rozliczeniowym. Po zakończeniu członkostwa wszystkie nieużyte przydziały plików do pobrania przepadają.
 
Umowa roczna z opłatami miesięcznymi i kumulacją
Ten plan obejmuje wyłącznie licencje standardowe. Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Co miesiąc przez okres trwania umowy rocznej są pobierane opłaty określone powyżej powiększone o mające zastosowanie podatki (na przykład podatek VAT, jeśli podawane ceny go nie zawierają). Jeśli stawka podatku VAT (lub innego podatku) ulegnie zmianie w czasie okresu rocznego, cena z uwzględnieniem podatku jest odpowiednio dostosowywana. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni jest pobierana opłata w wysokości 50% wartości pozostałego zobowiązania, a usługa pozostaje aktywna do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Umowa jest wznawiana automatycznie, do momentu anulowania, w dniu określonym przez datę wznowienia. Zawsze z wyprzedzeniem powiadomimy o odnowieniu i jakichkolwiek zmianach opłat związanych z odnowieniem. Nieużyte miesięczne przydziały plików do pobrania dostępne w ramach planu miesięcznego są sumowane. Można je wykorzystać przez łącznie 12 kolejnych cykli rozliczeniowych, o ile członkostwo Adobe Stock jest odnawiane w sposób ciągły bez obniżania jego wartości. Nieużyte przydziały plików do pobrania (A) podlegają ograniczeniu do 12-krotności miesięcznego przydziału i (B) automatycznie wygasają (od najstarszych) po upływie 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych od daty pierwszego przydzielenia. Po zakończeniu członkostwa wszystkie nieużyte przydziały plików do pobrania przepadają.
 
Umowa roczna z opłatami miesięcznymi bez kumulacji
Ten plan obejmuje wyłącznie licencje standardowe. Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Co miesiąc przez okres trwania umowy rocznej są pobierane opłaty określone powyżej powiększone o mające zastosowanie podatki (na przykład podatek VAT, jeśli podawane ceny go nie zawierają). Jeśli stawka podatku VAT (lub innego podatku) ulegnie zmianie w czasie okresu rocznego, cena z uwzględnieniem podatku jest odpowiednio dostosowywana. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni jest pobierana opłata w wysokości 50% wartości pozostałego zobowiązania, a usługa pozostaje aktywna do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Umowa jest wznawiana automatycznie, do momentu anulowania, w dniu określonym przez datę wznowienia. Zawsze z wyprzedzeniem powiadomimy o odnowieniu i jakichkolwiek zmianach opłat związanych z odnowieniem. Nieużyte miesięczne przydziały plików do pobrania dostępne w planie rocznym nie przechodzą na kolejny miesiąc i automatycznie wygasają po jednym cyklu rozliczeniowym. Po zakończeniu członkostwa wszystkie nieużyte przydziały plików do pobrania przepadają.
 
Umowa roczna z przedpłatą i kumulacją
Ten plan obejmuje wyłącznie licencje standardowe. Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności. Jest pobierana jedna opłata za cały rok (zgodnie z powyższym opisem) powiększona o mające zastosowanie podatki. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna do końca okresu umowy. Umowa jest wznawiana automatycznie, do momentu anulowania, w dniu określonym przez datę wznowienia. Zawsze z wyprzedzeniem powiadomimy o odnowieniu i jakichkolwiek zmianach opłat związanych z odnowieniem. Nieużyte miesięczne przydziały plików do pobrania dostępne w ramach planu miesięcznego są sumowane. Można je wykorzystać przez łącznie 12 kolejnych cykli rozliczeniowych, o ile członkostwo Adobe Stock jest odnawiane w sposób ciągły bez obniżania jego wartości. Nieużyte przydziały plików do pobrania (A) podlegają ograniczeniu do 12-krotności miesięcznego przydziału i (B) automatycznie wygasają (od najstarszych) po upływie 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych od daty pierwszego przydzielenia. Po zakończeniu członkostwa wszystkie nieużyte przydziały plików do pobrania przepadają.
 
Umowa roczna z przedpłatą bez kumulacji
Ten plan obejmuje wyłącznie licencje standardowe. Usługa staje się aktywna natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Jest pobierana jedna opłata za cały okres (zgodnie z powyższym opisem) powiększona o mające zastosowanie podatki. Anulować można w dowolnej chwili na stronie Zarządzanie kontem lub przez kontakt z działem obsługi klienta w regionie. Anulowanie w ciągu 14 dni od daty zamówienia pozwala uzyskać zwrot całej kwoty. W przypadku anulowania po upływie 14 dni płatność nie podlega zwrotowi, a usługa pozostaje aktywna do końca okresu umowy. Umowa jest wznawiana automatycznie, do momentu anulowania, w dniu określonym przez datę wznowienia. Zawsze z wyprzedzeniem powiadomimy o odnowieniu i jakichkolwiek zmianach opłat związanych z odnowieniem. Nieużyte miesięczne przydziały plików do pobrania dostępne w planie rocznym nie przechodzą na kolejny miesiąc i automatycznie wygasają po jednym cyklu rozliczeniowym. Po zakończeniu członkostwa wszystkie nieużyte przydziały plików do pobrania przepadają.