Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2016 r.
Polityka prywatności Adobe określa ogólne zasady ochrony prywatności dotyczące większości stron internetowych i aplikacji Adobe, w tym usługi Typekit. Większość danych związanych z ochroną prywatności dla usługi Typekit przedstawiono poniżej.
 
Typekit to usługa umożliwiająca użytkownikowi dostęp do biblioteki czcionek.
 
W jaki sposób usługa Typekit wykorzystuje pliki Cookie?
Udostępniając stronę internetową usługi Typekit (www.typekit.com), wykorzystujemy pliki cookie zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności.
 
W ramach udostępniania naszej usługi Typekit nie konfigurujemy ani nie używamy plików cookie na stronach internetowych w celu dostarczania naszych czcionek.
 
Jakie dane są gromadzone w ramach usługi Typekit?
Na potrzeby świadczenia usługi Typekit firma Adobe może gromadzić informacje na temat czcionek obsługiwanych dla strony internetowej użytkownika. Informacje te są wykorzystywane w celach fakturowania oraz zgodności z przepisami i mogą obejmować następujące elementy:
  • Obsługiwane czcionki, 
  • ID pakietu, 
  • ID konta (identyfikuje klienta, od którego pochodzi pakiet), 
  • Usługa udostępniająca czcionki (np. Typekit lub Edge Web Fonts), 
  • Aplikacja zgłaszająca żądanie czcionek (np. Adobe Muse), 
  • Serwer obsługujący czcionki (np. serwery Typekit lub Enterprise CDN), 
  • Nazwa hosta strony przesyłającej czcionki, 
  • Ilość czasu wymagana do pobrania czcionek przez przeglądarkę, 
  • Ilość czasu od pobrania czcionek przez przeglądarkę do chwili zastosowania czcionek.

 

Czy usługa Typekit udostępnia moje dane osobowe?
Firma Adobe współpracuje z domami typograficznymi w celu udostępniania użytkownikowi czcionek za pośrednictwem usługi Typekit. Ponadto domy te mogą również oferować czcionki na sprzedaż w systemie Typekit Marketplace za pośrednictwem usługi Typekit. W takim przypadku firma Adobe przekaże domom typograficznym informacje, takie jak dane kontaktowe użytkownika oraz podsumowanie zakupu licencjonowanych czcionek, aby ich pracownicy mogli sprawdzić, czy użytkownik ma ważną licencję na czcionki zakupione w systemie Typekit Marketplace.