Zestaw SDK do programowania gier w języku ActionScript.

Zestaw SDK firmy Adobe do programowania gier obejmuje kolekcję podstawowych platform, przykładów kodu i zasobów do nauki, które ułatwiają programowanie gier opartych na skryptach ActionScript i dostarczanie ich na różne urządzenia.
Zestaw SDK firmy Adobe do programowania gier

Funkcje

Platformy open source

 • Starling (biblioteka open source ActionScript 3.0 do optymalizacji wydajności)
 • Feathers (rozszerzalne, obsługujące motywy i niewymagające znacznych zasobów kompozycje interfejsu oparte na bibliotece Starling)
 • Away3D (mechanizm 3D open source napisany w języku ActionScript 3.0)
 • DragonBones (platforma do animowania w oparciu o szkielety 2D)

Natywne rozszerzenia AIR dla systemu iOS

 • Centrum gier, Reklamy na stole montażowym, Media społecznościowe, Zakupy w aplikacji i Testy beta

Narzędzie Away Builder do obsługi obiegów pracy

 • Wizualne narzędzie do modyfikowania obiegów pracy przeznaczone dla programistów i projektantów
 • Uproszczone tworzenie złożonych scen 3D
 • Aplikacja pomocnicza platformy Away3D umożliwiająca importowanie i rozmieszczanie na stole montażowym zasobów 3D, takich jak modele, materiały czy efekty

Narzędzia ATF

 • Własny format plików stosowany w obiekcie Stage3D w celu używania tekstur skompresowanych
 • Optymalizacja użycia pamięci na komputerach i urządzeniach przenośnych
 • Szczególnie przydatne dla programistów korzystających z obiektu Stage3D

Zestaw SDK środowiska AIR

 • Platforma interfejsów API środowiska Adobe AIR
 • Interfejsy API do obsługi kontrolerów gier
 • Szablon pakietu instalacyjnego aplikacji Adobe AIR
 • Narzędzie wiersza polecenia służące do uruchamiania aplikacji Adobe AIR w trybie debugowania (ADL, Adobe AIR Debug Launcher)
 • Narzędzie wiersza polecenia dla programistów aplikacji Adobe AIR (ADT, Adobe AIR Developer Tool)

Dokumentacja i przykłady

 • Przykłady kodu i projektów ułatwiające naukę obsługi narzędzi
 • Dokumentacja interfejsów API natywnych rozszerzeń systemu iOS

Pierwsze kroki z zestawem SDK do programowania gier

Znajdź samouczki wideo opracowane przez specjalistów z firmy Adobe oraz partnerów w dziedzinie nauczania. Skorzystaj ze zbioru setek samouczków dotyczących usługi Adobe Creative Cloud. Uzyskaj nowe umiejętności, poznaj najnowsze funkcje i odkryj zaawansowane techniki.
Samouczki dotyczące usługi Creative Cloud