Zobacz, co tracisz.

 
Porównaj najważniejsze funkcje poszczególnych wersji programu. Można też zapoznać się  z nowościami w programie  Illustrator CC.
 
  Illustrator CC CS6 CS5 CS4 CS3
Biblioteki Creative Cloud
Integracja z usługą Adobe Stock
Integracja z programem Adobe Comp CC
10-krotnie szybsze powiększanie, przesuwanie i przewijanie widoku
Powiększenie do 64 000%
Odzyskiwanie plików
Przestrzeń robocza systemu Windows 8 Touch
Narzędzie Krzywizna
Narzędzie Dołącz
Aktywne kształty: prostokąty i prostokąty z zaokrąglonymi rogami        
Obieg pracy z brakującymi czcionkami i biblioteką Typekit        
Aktywne narożniki        
Opracowane od nowa narzędzie Ołówek        
Modyfikacje segmentów ścieżek        
Własne panele narzędzi        
Płynna obróbka plików SVG        
Narzędzie Pisanie dotykowe        
Obrazy w pędzlach        
Wydzielanie kodu CSS        
Synchronizacja ustawień        
System zapewniania wydajności Adobe Mercury      
Tworzenie wzorów      
Obrys obrazu      
Gradienty w pociągnięciach pędzlem      
Ulepszone rozmycie gaussowskie      
Ulepszony panel kolorów      
Ulepszony panel tekstu      
Rysowanie z zachowaniem perspektywy    
Pociągnięcia o zmiennej szerokości    
Pędzel ze szczeciną    
Piękne pociągnięcia pędzlem    
Narzędzie Tworzenie kształtu    
Usprawnienia dotyczące rysowania    
Wiele ulepszeń obszarów kompozycji    
Czysty, wyraźny tekst na stronach internetowych i urządzeniach mobilnych    
Efekty niezależne od rozdzielczości    
Pędzel kleksowy  
Przezroczystość w gradientach  
Wiele obszarów kompozycji  
Widoczne gradienty  
Edytowanie wyglądu w panelu  
Podgląd rozbarwień  
Aktywny kolor
Narzędzia i opcje dotyczące rysowania
Integracja z aplikacjami firmy Adobe do projektowania
Aktywna farba
Tryb izolacji
Zaawansowana typografia
Panel sterowania
Narzędzie Gumka
Nowe profile dokumentów