Pierwsze kroki
Przekonaj się, jak łatwe jest rozpoczynanie pracy w programie Photoshop Elements 15
dzięki samouczkom i inspirującym materiałom dostępnym na każde zawołanie.

Zapoznaj się z najnowszymi funkcjami produktu Photoshop Elements 15. Więcej informacji ›

Szczegółowe samouczki pozwalają wydobyć nową głębię z każdego zdjęcia. Więcej informacji ›
Powiększenie karty lub kart w usłudze eLive

Usługa eLive zapewnia dostęp do inspiracji bezpośrednio w produkcie.

Po ukończeniu pobierania wykonaj te instrukcje,
aby zainstalować wersję próbną produktu.
Instrukcje dla systemu Windows
Instalowanie programu Photoshop Elements 15 w systemie Windows
 • Zaczekaj na ukończenie pobierania.
 • Przejdź do folderu pobranych plików.
 • Kliknij dwukrotnie pobrany właśnie plik PhotoshopElements_15.
 • W wyświetlonym oknie określ lokalizację zapisywania wyodrębnionych plików i kliknij przycisk Dalej.
 • Po ukończeniu wyodrębniania plików upewnij się, że jest zaznaczona opcja Uruchom program Adobe Photoshop Elements 15.
 • Kliknij przycisk Zakończ, aby ukończyć działanie instalatora.
 • Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie.
Instrukcja dla systemu Mac OS
Instalowanie programu Photoshop Elements 15 w systemie Mas OS
 • Zaczekaj na ukończenie pobierania.
 • Przejdź do folderu pobranych plików.
 • Kliknij dwukrotnie pobrany właśnie plik PhotoshopElements_15.
 • W otwartym oknie kliknij dwukrotnie plik Adobe Photoshop Elements 15.
 • Kliknij dwukrotnie plik Install.app, aby uruchomić instalator.
 • Wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie.

Potrzebujesz pomocy?
Masz pytania? W celu uzyskania pomocy odwiedź witrynę pomocy technicznej.