Zobacz, co tracisz.

Porównaj najważniejsze funkcje poszczególnych wersji programu. Poznaj nowe funkcje wersji Photoshop CC.
Photoshop CC CS6 CS5 CS4 CS3
Biblioteki Creative Cloud (w tym zasoby połączone)
Obszary kompozycji
Integracja z usługą Adobe Stock
Nowe eksportowanie zasobów
Możliwość stosowania wielu instancji stylów warstw
Panel podglądu urządzeń i aplikacja towarzysząca programu Adobe Preview CC
Panel Glify
Pędzel korygujący w czasie rzeczywistym
Przesuwanie i rozszerzanie z uwzględnieniem zawartości i funkcją skalowania i obracania
Automatyczna funkcja wypełniania z uwzględnieniem zawartości do połączonych obrazów panoramicznych
Tworzenie zestawów linii pomocniczych i ustawień predefiniowanych
Połączone obiekty inteligentne
Ulepszone kompozycje warstw
Efekty ruchu i szum addytywny w galerii rozmyć
Maska ostrości
Ulepszone inteligentne linie pomocnicze
Czcionki komputerowe z biblioteki Adobe Typekit
Obsługa druku 3D
Wyszukiwanie i natychmiastowy podgląd czcionek
Ulepszona obsługa pióra i funkcji dotykowych w systemie Windows 8.1
Obsługa wysokich rozdzielczości w systemie Windows
Głównymi atutami mechanizmu graficznego Mercury są narzędzia pędzla korygującego, inteligentnego wyostrzenia oraz próbkowania w górę
Demonstracje materiałów m.in. w programie Design Space (podgląd) (tylko w języku angielskim)
Wypaczenie perspektywy
Adobe Generator
Zupełnie nowy filtr Inteligentne wyostrzenie
Redukcja potrząśnięć aparatem fotograficznym
Wtyczka Adobe Camera Raw 9 i Camera Raw jako filtr
Dostęp do funkcji wersji Extended
Usprawniony obieg pracy
Przesunięcie z uwzględnieniem zawartości
Łatka z uwzględnieniem zawartości
Mechanizm graficzny Mercury
Opracowane na nowo narzędzia projektowe
Intuicyjna produkcja wideo
Zupełnie nowe narzędzie Kadrowanie
Nowa galeria rozmyć
Migracja i udostępnianie ustawień predefiniowanych
Udoskonalone automatyczne korekcje
Automatyczne odzyskiwanie
Zapisywanie w tle
Ułatwione zaznaczanie złożonych elementów
Wypełnianie z uwzględnianiem zawartości
Wypaczenie marionetkowe
Obróbka obrazów HDR
Efekty malowania
Automatyczna korekcja obiektywu
Panel Dopasowania
Panel Maski
Ulepszone automatyczne wyrównywanie warstw
Ulepszone automatyczne mieszanie obrazów
Większa głębia ostrości
Płynniejsze panoramowanie i powiększanie
Płynne obracanie obszaru roboczego
Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
Bezpieczne inteligentne filtry
Narzędzia Szybkie zaznaczanie i Popraw krawędź
Automatyczne wyrównywanie i mieszanie warstw
Zarządzanie zasobami przy użyciu programu Adobe Bridge
Udoskonalone narzędzie Punkt zbiegu
Udoskonalone scalanie do 32-bitowych obrazów HDR
Konwersja na obrazy czarno-białe
Udoskonalone dopasowania krzywych
Klonowanie i naprawianie z opcjami dostosowania