Adobe Scout CC. Profilowanie gier Flash na stronach internetowych i urządzeniach.

Program Adobe Scout to wymagające niewielkich zasobów, kompleksowe narzędzie do tworzenia profilów SWF przeznaczone dla programistów gier Adobe Flash. Dla dowolnego pliku SWF — przeznaczonego dla urządzeń przenośnych lub przeglądarek — można szybko utworzyć profil bez modyfikowania kodu. Program Adobe Scout błyskawicznie i precyzyjnie wykrywa problemy, które mogą wpłynąć na wydajność.
Adobe Scout CC

Funkcje

  • Diagram czasu i pamięci dla każdej klatki
  • Próbnik ActionScript sprawdzający stan stosu wywołań co 1 ms
  • Wizualna reprezentacja renderowanych obiektów ekranowych
  • Rejestrowanie stanu obiektu Stage3D, w tym powtarzanie poszczególnych poleceń
  • Tworzenie profilów zawartości Flash zarówno na komputery (Flash Player), jak i na urządzenia przenośne (Adobe AIR)
  • Śledzenie aktywności użytkownika oraz zdarzeń sieciowych i renderowania w każdej klatce

Pierwsze kroki z programem Adobe Scout

Znajdź samouczki wideo opracowane przez specjalistów z firmy Adobe oraz partnerów w dziedzinie nauczania. Skorzystaj ze zbioru setek samouczków dotyczących usługi Adobe Creative Cloud. Uzyskaj nowe umiejętności, poznaj najnowsze funkcje i odkryj zaawansowane techniki.
Samouczki dotyczące usługi Creative Cloud