Accesibilitate*

Termeni de Utilizare Suplimentari Serviciile CSTermeni de Utilizare Suplimentari Serviciile CS

Data intrării în vigoare: 7 mai 2012.

1. Acceptarea Termenilor de Utilizare Suplimentari CS.

Vă mulţumim pentru că utilizaţi Serviciile CS ("Serviciul"). Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului se supune acestor Termeni Suplimentari care completează Termenii de utilizare a Adobe.com ("Termenii generali") disponibili la adresa http://www.adobe.com/go/terms_ro şi incluşi în prezentul prin referinţă. Termenii cu majuscule care nu sunt definiţi în aceşti Termeni suplimentari vor avea înţelesul atribuit lor în definiţiile din Termenii generali. În eventualitatea unor discrepanţe între aceşti Termeni suplimentari şi Termenii generali, aceşti Termeni suplimentari vor prevala cu privire la Serviciu.

2. Termenii specifici ai Serviciului.

Termenii din prezenta Secţiune 2 se aplică doar Serviciilor specifice, conform prevederilor de mai jos. În eventualitatea unui conflict între termenii prezentei Secţiuni 2 şi orice alţi termeni şi condiţii ale Termenilor generali sau ale acestor Termeni Suplimentari, termenii prezentei Secţiuni 2 vor prevala cu privire la un anumit Serviciu, dar doar în măsura existenţei unui astfel de conflict.

2.1 Termeni de Utilizare Suplimentari Acrobat.com. Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului Acrobat.com se supune Termenilor de Utilizare Suplimentari disponibili la adresa http://www.adobe.com/go/terms_ro şi incluşi în prezentul prin referinţă. Acesta include şi utilizarea de către dumneavoastră a anumitor Servicii CS, cum ar fi Buzzword.

2.2 Adobe CS Review. Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului CS Review se supune de asemenea Termenilor de Utilizare Suplimentari disponibili la adresa http://www.adobe.com/go/terms_ro.

2.3 Adobe Resource Central şi CS News & Resources. Dacă Serviciul pe care îl utilizaţi este Adobe Resource Central sau CS News and Resources, atunci se aplică următorii termeni:

(a) Descrierea Serviciilor şi Definiţii. Serviciile vă permit să accesaţi resurse online şi/să descărcaţi fişiere cu conţinut prin intermediul panourilor Adobe Resource Central sau CS News and Resources din anumite produse Adobe. "Resurse online" înseamnă Materialele Adobe (aşa cum sunt acestea definite în Termenii generali), cum ar fi produse de ştiri, informaţii, tutoriale şi alte materiale care sunt puse la dispoziţie prin intermediul Serviciilor pentru a fi utilizate de dumneavoastră sau ca şi referinţe online. "Conţinut descărcabil" înseamnă Materialele Adobe (aşa cum sunt acestea definite în Termenii generali), care sunt puse la dispoziţie pentru descărcare ca parte a Serviciilor şi care sunt concepute pentru utilizare împreună cu produsul Adobe prin care accesaţi fişierele de conţinut. Exemple de Conţinut descărcabil include, fără a se limita la:

(i) efecte sonore şi alte fişiere audio care sunt accesate prin intermediul Panoului Adobe Resource Central în produsul Adobe Audition;

(ii) efecte sonore şi Scoruri Soundbooth care sunt accesate prin intermediul Panoului Adobe Resource Central în produsul Soundbooth (definit în mai multe detalii în Secţiunea 2.3(b)(ii) de mai jos şi denumit în prezentul ca şi "Conţinut Audio Soundbooth");

(iii) şabloane şi/sau şi alte fişiere de conţinut pentru Adobe Premiere Pro and Encore accesate prin intermediul panoului Adobe Resources Central din aceste produse; şi

(iv) fişiere de conţinut, dacă există, pentru produsele Adobe Creative Suite accesate prin intermediul unui link către o pagină web distinctă în panoul Ştiri şi Resurse CS.

(b) Utilizarea Conţinutului descărcabil.

(i) Conţinutul descărcabil. Cu excepţia Conţinutului audio Soundbooth, utilizarea de către dumneavoastră a Conţinutului descărcabil este guvernată de licenţa acordată mai jos:

În cazul în care nu se prevede altfel, în fişierele "A se citi următoarele" sau într-o altă licenţă (licenţe) asociată (asociate) cu Conţinutul descărcabil şi care pot include drepturi şi restricţii specifice în privinţa acestui Conţinut descărcabil, puteţi utiliza, afişa, modifica, reproduce şi distribui Conţinutul descărcabil. Totuşi, nu aveţi dreptul să distribuiţi sau să oferiţi clienţilor dumneavoastră sau altor acces la fişierele de Conţinut descărcabil pe o bază autonomă (respectiv în condiţiile în care Conţinutul descărcabil constituie valoarea principală a produsului distribuit) şi nici să revendicaţi niciun drept privind drepturile de autor, mărcile înregistrare sau orice alte Drepturi de proprietate intelectuală în Conţinutul descărcabil.

(ii) Conţinutul audio Soundbooth. Utilizarea de către dumneavoastră a Conţinutului audio Soundbooth (cum ar fi Efectele sonore sau Scorurile Soundbooth) este guvernată de Contractul de licenţă pentru Conţinutul audio Soundbooth disponibil la adresa http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/soundboothcontent-combined-20080805_1048.pdf. Acest Contract de licenţă va prevala în eventualitatea unor discrepanţe între aceşti Termeni suplimentari şi Contractul de licenţă.

2.4 SiteCatalyst NetAverages. Dacă Serviciul pe care îl utilizaţi este Serviciul SiteCatalyst NetAverages, atunci se aplică următorii termeni:

(a) Licenţa pentru utilizarea Materialelor furnizate prin intermediul Serviciului SiteCatalyst NetAverages. Accesarea şi utilizarea de către dumneavoastră a serviciului SiteCatalyst NetAverages ("Serviciul NetAverages") vă poată acorda acces la anumite date cumulate cu caracter anonim licenţiate de Adobe de la terţi, inclusiv și fără a se limita la statistici privind traficul vizitatorilor pe pagina web ale acestor terţi (denumite împreună "Materialele NetAverages"). În ceea ce priveşte Materialele NetAverages şi sub rezerva condiţiilor de mai jos, Adobe vă acordă un drept neexclusiv, netransferabil şi revocabil de a accesa şi utiliza Materialele NetAverages, atâta vreme cât Materialele NetAverages sunt puse la dispoziţia Adobe de aceşti terţi.

(b) Condiţiile impuse utilizării de către dumneavoastră a Materialelor NetAverages. Utilizarea de către dumneavoastră a Materialelor NetAverages se supune prevederilor Secţiunii 5 din Termenii generali, exceptând situaţia în care accesaţi Materialele NetAverages exclusiv în scopul activităţii dumneavoastră interne de afaceri.

(c) Confidenţialitate. Materialele NetAverages pe care le puteţi acces prin intermediul Serviciului NetAverages vor fi considerate informaţii confidenţiale ale Adobe ("Informaţiile confidenţiale"). Informaţiile confidenţiale nu vor include informaţii care: (i) sunt sau devin de domeniul public, dar nu în urma unei acţiuni sau omisiuni a dumneavoastră; (ii) erau de drept în posesia dumneavoastră înainte de divulgarea lor şi nu au fost obţinute de dumneavoastră direct sau indirect de la Adobe; (iii) sunt divulgate prin efectul legii de dumneavoastră către un terţ care nu este supus niciunei restricţii privind divulgarea; sau (iv) sunt dezvoltate în mod independent de dumneavoastră fără a utiliza sau face referire la Informaţiile confidenţiale ale Adobe. Sunteţi de acord să manifestaţi grija comercială cuvenită (dar, în orice caz, nu sub nivelul atenţiei pe care aţi acorda-o pentru a vă proteja propriile Informaţii confidenţiale) pentru a preveni divulgarea Informaţiilor confidenţiale către orice terţ. Puteţi divulga Informaţiile confidenţiale în măsura în care o astfel de divulgare este impusă prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească valabilă sau o decizie a unei autorităţi guvernamentale; cu condiţia ca să fi trimis o notificare, prompt şi cu suficient timp în prealabil, către Adobe cu privire la primirea somaţiei sau a altei cereri de divulgare şi să fi depus eforturi rezonabile pentru obţinerea unui ordin de protecţie care să impună utilizarea Informaţiilor confidenţiale doar în scopurile în care a fost emis respectivul ordin sau hotărâre.

CS Services Additional Terms of Use-ro_RO-20120315_1015

Termeni suplimentari

Acrobat.com
Adobe Content Server 4
Adobe Edge Web Fonts
SERVICIILE PLATFORMEI ADOBE FLASH
ADOBE WAVE
BUSINESS CATALYST
Serviciile CS
DOCUMENT CENTER
DIGITAL PUBLISHING SUITE
ADOBE TRANSLATOR
ADOBE TYPEKIT
PHOTOSHOP.COM
PHONEGAP BUILD
Caracteristici Adobe Premium pentru Flash Player

Informaţii legale