Remiks Adobe logotipa, autor Kreg Vord ›
Osnovni podaci o kompaniji Adobe
Adobe menja svet pomoću digitalnih iskustava. Naša kreativna rešenja za marketing i dokumente osnažuju svakoga – od budućih umetnika do globalnih brendova – da bismo oživeli digitalne kreacije i pružili ih pravoj osobi u pravom trenutku radi najboljih rezultata.

Pogledajte video ›


Za brz pregled naše istorije, vođstva i rešenja tehnologije pogledajte Kratke činjenice o kompaniji Adobe.


Kultura saradnje.

Kultura saradnje.

Volimo da istražujemo, eksperimentišemo i kombinujemo stvari da bismo poboljšali funkcionisanje stvari. Rezultate možete da vidite svuda – u našem vrhunskom istraživanju i stotinama patenata; našem „inovacionom“ programu koji stvara ponude za nove proizvode; i u prijavama naših zaposlenih koje su inspirisale naše ljude da vrhunski rade.
Pogledajte šta radimo pored svakodnevnog posla

Podsticanje kreativnosti kod mladih.

Kako unapređujemo obrazovanje širom sveta? Koristeći Project 1324 u kojem mladi kreiraju digitalne medije kako bi ispričali moćne priče za društvenu promenu. Putem programa koji podučavaju kodiranju mlade koji nemaju dovoljno mogućnosti. I putem 300 miliona USD donacije Title 1 srednjim školama u SAD.
Saznajte više o našim naporima u oblasti obrazovanja ›
Podsticanje kreativnosti kod mladih.
Pronalaženje ideja od spoljnih saradnika

Accelerating innovation velocity.

Adobe Kickbox is a proven, open source process that helps innovators define, refine, validate and evolve their ideas. “You can’t really just pay people to innovate,” says Mark Randall, vice president of innovation. “They have to get excited about solving a problem for a customer, and the company has to get behind that.”

Postizanje veće raznolikosti i uključenja.

Nastojimo da Adobe učinimo još boljim mestom za rad.

Saznajte više ›

Adobe MAX – The Creativity Conference

Od 2. do 4. novembra 2016. | San Dijego, Kalifornija
Vrhunska konferencija na temu kreativnosti, MAX objedinjuje više od 9.000 najpoznatijih kreativaca na svetu i najbolje stručnjake u toj oblasti kako bi učili, delili, stvarali, povezivali se i igrali.

MAX. Creativity Conference.