Accessibility

Za vas postoji pravi proizvod iz porodice Photoshop

Photoshop – 20. godišnjica


Multimedijalni dizajneri

Otkrijte nove dimenzije rada sa digitalnim slikama

 • Iskoristite prednosti novih alatki za izbor i novih tehnologija u programu Adobe® Photoshop® CS5 Extended da biste jednostavno izabrali kosu i druge komplikovane elemente slike radi retuširanja, kompozicije ili pravljenja rasporeda.
 • Uklonite svaki detalj ili objekat na slici, a zatim posmatrajte kako funkcija „Content-Aware Fill“ (Popunjavanje koje prepoznaje sadržaj) čarobno popunjava prazan prostor koji je ostao.
 • Ostvarite realističke efekte slikanja, mešanja boja na platnu i slikanja pomoću prirodnih pokreta četkicom sa teksturom.

Adobe Photoshop CS5 Extended


Video-profesionalci

Kreirajte 3D i pokretni sadržaj i pripremite slike za video-projekte

 • Ubrzajte svakodnevne zadatke obrade slika do deset puta korišćenjem 64-bitne podrške za više platformi. (Potreban je 64-bitni računar sa 64-bitnom verzijom operativnog sistema Mac OS, Microsoft® Windows® 7 ili Windows Vista®. Stvarne performanse zavise od količine RAM memorije, tipova upravljačkih programa i drugih faktora.)
 • Kreirajte fotorealistične ili nadrealne HDR slike primenom brzine, kontrole i tačnosti bez presedana.
 • Kreirajte 3D objekte i slike od svakog tekstualnog sloja, svake selekcije, putanje ili maske sloja pomoću tehnologije Adobe Repoussé.

Adobe Photoshop CS5 Extended


Web dizajneri

Istražite nove mogućnosti Web dizajna

 • Iskoristite prednosti novih alatki za izbor i novih tehnologija da biste jednostavno izabrali kosu i druge komplikovane elemente radi retuširanja, kompozicije ili pravljenja rasporeda.
 • Dizajnirajte uz veću fleksibilnost zahvaljujući tehnologiji Adobe Repoussé, koja vam omogućava da kreirate 3D logotipe, dugmad za Web i slike iz svakog tekstualnog sloja, svake selekcije, putanje ili maske sloja.
 • Ostvarite realističke efekte slikanja, mešanja boja na platnu i slikanja pomoću prirodnih pokreta četkicom sa teksturom.

Adobe Photoshop CS5 Extended


INTERAKTIVNI DIZAJNERI

Kreirajte izuzetan izgled za interaktivno iskustvo na Internetu

 • Unapredite svoja interaktivna okruženja zahvaljujući tehnologiji Adobe Repoussé, koja vam omogućava da kreirate 3D logotipe, dugmad i slike iz svakog tekstualnog sloja, svake selekcije, putanje ili maske sloja.
 • Ostvarite najbolje rezultate do sada kada izaberete teške elemente slike kao što je kosa.
 • Precizno obmotajte ili raširite grafiku, tekst ili elemente slike da biste kreirali jedinstveni izgled svog interaktivnog dizajna.

Adobe Photoshop CS5 Extended


DIZAJNERI ZA ŠTAMPU

Uživajte u izvanrednim mogućnostima za izbor slika, retuširanje i realistično slikanje

 • Iskoristite prednosti novih alatki za izbor i novih tehnologija u programu Adobe Photoshop CS5 da biste jednostavno izabrali kosu i druge komplikovane elemente radi retuširanja, kompozicije ili pravljenja rasporeda.
 • Uklonite svaki detalj ili objekat na slici, a zatim posmatrajte kako funkcija „Content-Aware Fill“ (Popunjavanje koje prepoznaje sadržaj) čarobno popunjava prazan prostor koji je ostao.
 • Ostvarite realističke efekte slikanja, mešanja boja na platnu i slikanja pomoću prirodnih pokreta četkicom sa teksturom.

Profesionalni i amaterski fotografi

Programi Adobe Photoshop CS5 i Adobe Photoshop Lightroom® 3 blisko sarađuju tako da možete efikasno da upravljate hiljadama slika – ili da usavršite samo jednu. Zajedno programi Photoshop CS5 i Lightroom 3 pružaju potpuno rešenje za obradu i uređivanje digitalnih fotografija nakon fotografisanja.


Kreiranje moćnih slika sa profesionalnim standardom

 • Izaberite određenu oblast na slici uz manji broj klikova i ostvarite bolje rezultate zahvaljujući novim alatkama za izbor i novim tehnologijama.
 • Uklonite svaki detalj ili objekat na slici, a zatim posmatrajte kako funkcija „Content-Aware Fill“ (Popunjavanje koje prepoznaje sadržaj) čarobno popunjava prazan prostor koji je ostao.
 • Kreirajte fotorealistične ili nadrealne HDR slike primenom brzine, kontrole i tačnosti bez presedana.

Jednostavniji rad sa fotografijama, od slikanja do završne obrade

 • Koristite program Adobe Photoshop Lightroom za efikasno uređivanje, upravljanje i prikazivanje svih svojih fotografija pomoću jednog intuitivnog rešenja.
 • Pouzdano i jednosatano vršite nedestruktivno uređivanje fotografija pomoću robusne podrške za više od 290 formata RAW datoteka za fotoaparate.
 • Primenite grupno obrađivanje pomoću profesionalnih alatki za uređivanje, što obuhvata ispravljanje odnosa bele boje, ispravljanje ekspozicije, krive tonova i crno-belu konverziju.
 • Kreirajte kvalitetne odštampane materijale, kontakt liste, elegantne Web galerije i dinamične video-prikaze slajdova sa muzikom.

Adobe Photoshop Lightroom 3


Foto-entuzijasti

Kompletno rešenje za izuzetne fotografije

 • Učinite da svaka fotografija izgleda najbolje moguće pomoću opcija za uređivanje koje se lako koriste.
 • Postignite željeni izgled foto-albuma, čestitki, kalendara i drugih kreacija.
 • Brzo delite fotografije u zabavnim, interaktivnim albumima na mreži i na mobilnim uređajima.
 • Automatski organizujte sve svoje fotografije i video klipove sa jednog prikladnog mesta.

Adobe Photoshop Elements 9


PROFESIONALCI U OBLASTI ARHITEKTURE, PROIZVODNJE I INŽENJERINGA

Dizajnirajte i isporučite kompleksne koncepte na privlačan način

 • Kreirajte bolje kompozicije slika zahvaljujući novom kompletu alatki za izbor koji vam omogućava da jednostavno izaberete komplikovane elemente na slici uz odlične rezultate.
 • Koristite najbolje alatke za uređivanje, između ostalog i novu dodatnu komponentu Camera Raw 6, novu alatku HDR Pro za vrhunsko kreiranje HDR slika i alatku HDR Toning da bi slike sa jednom ekspozicijom izgledale kao HDR slike.
 • Brzo kreirajte 3D objekte i slike pomoću tehnologije za izvlačenje Adobe Repoussé i koristite bogatu biblioteku 3D materijala koje je jednostavno primeniti, što može da vam pomogne da istražite nove izglede i ideje.

Adobe Photoshop CS5 Extended


NAUČNICI I MEDICINSKI RADNICI

Koristite moćne alatke za obradu digitalnih slika da biste istraživali bez granica

 • Prikažite više podataka na slici pomoću alatke HDR Pro, koja nudi superiornu izradu HDR slika sa automatskim uklanjanjem duhova i većom kontrolom pomoću mapiranja i prilagođavanja tonova.
 • Iskoristite prednost savršenog uklanjanja, što pomaže da se jednostavno očisti svaka slika za prezentaciju, pri čemu se originalna slika čuva neizmenjena. Osnovno nedestruktivno uređivanje pomaže da pratite promene sve vreme.
 • Jednostavno izaberite komplikovane elemente kao što je kosa, uklonite boju pozadine oko ivica selekcije i automatski prilagodite ivice selekcije i usavršite maske pomoću novih alatki za dorađivanje.

Adobe Photoshop CS5 Extended