Adobe Anywhere. Usluga za tok posla koja omogućava korisnicima sistema Creative Cloud da sarađuju koristeći centralizovane medije na standardnim mrežama.

Adobe Audition

Šta možete da radite uz Adobe Anywhere?

Adobe Anywhere objedinjuje timove talentovanih pojedinaca u preduzećima radi saradnje i kreiranja produkcija. Uz Anywhere, video profesionalci koriste lokalne mreže da bi istovremeno pristupali centralno uskladištenim medijima i uređivali ih.
Uputstva, snimanje zvučnih datoteka
Sarađujte bez granica.
Pružite svom timu alatke za istovremenu saradnju u realnom vremenu. Uz trenutni pristup deljenim resursima, tim može da ostvari kvalitetnije produkcije za manje vremena. Mogućnosti saradnje su ugrađene u Adobe Premiere Pro CC i Prelude CC, tako da članovi tima ne moraju da uče nove alatke.
Uputstva, uvoz zvučnih datoteka i pregledanje medija
Radite sa standardnim hardverom i vodećim alatkama u industriji.
Anywhere funkcioniše sa profesionalnim Adobe alatkama za video-zapise prilikom evidentiranja, uređivanja i deljenja video-produkcija. Adobe Anywhere je otvoren sistem koji uvećava postojeću infrastrukturu i integriše se sa standardnim IT hardverom, softverom i mrežama.
Uputstva, uklanjanje buke iz zvučnih datoteka
Eksperimentišite bez rizika.
Jednostavna kontrola verzija i pametno razrešavanje neusaglašenosti znatno umanjuju pojavu neusaglašenosti u projektima. Lako je preduzeti kreativne rizike i vratiti se na prethodnu verziju projekta ukoliko je to neophodno.