Pogledajte šta propuštate.

Uporedite ključne funkcije u različitim verzijama programa. Ili pogledajte šta je novo u programu InDesign CC.
InDesign CC CS6 CS5 CS4 CS3
Creative Cloud Libraries
Adobe Stock integracija
Adobe Comp CC integracija
Brže performanse
Postavite slike u ćelije tabele
Senčenje pasusa
Publish Online (Preview)
Alatka „Tema boje“
Adobe Color integracija
Poboljšana interaktivnost u EPUB knjigama fiksnog rasporeda
EPUB fiksnog rasporeda
Jednostavno ažuriranje
Grupe boja
Integracija sa uslugom Behance
Menjanje veličine efekata
Poboljšana pretraga
HiDPI
Poboljšane Fusnote
Poboljšana alatka za kreiranje QR koda
Poboljšano pakovanje
Fontovi za stone računare iz usluge Typekit
Alternativni raspored
Povezani sadržaj
Alatke za prikupljanje sadržaja
PDF obrasci unutar programa InDesign
Podrška za srednjoistočne jezike
Poboljšanja table „Stranice“
Razdeljeni prozor
Nedavno korišćeni fontovi
Trajne opcije uklapanja okvira za tekst
Prevlačenje i ispuštanje usidrenih objekata
Alatke Folio Producer
Pristupite paketu Adobe Digital Publishing Suite
Tabla „Članci“
Pojednostavljen izbor i uređivanje objekata
Više veličina stranica u jednoj datoteci
Praćenje promena teksta
Pasusi koji se prostiru preko više kolona ili koji su podeljeni na kolone
Priprema uživo
Prilagodljiva tabla „Veze“
Uslovni tekst
Unakrsne reference
Pametni ponovni tok teksta
Pametne vođice
Rotacija naspramnih stranica
Opsežna integracija
Kreativni efekti i kontrole
Pouzdana priprema za štampu i štampa
Izvoz u format XHTML
Profesionalne tipografske kontrole
Tabele sa svim funkcijama
Robusna podrška za dugačke dokumente
Pametno rukovanje tekstom
Skriptovanje i proširivost