Pogledajte šta propuštate.

Uporedite ključne funkcije u različitim verzijama programa. Ili pogledajte šta je novo u programu Premiere Pro CC.
Adobe Premiere Pro CC CS6 CS5 CS4 CS3
Creative Cloud Libraries
Color radni prostor sa Lumetri Color tablom
Morph Cut
Tokovi posla za uređivanje na mobilnim uređajima i računarima uz Premiere Clip integraciju
Traka radnog prostora usmerena na zadatak
Podešavanje vremena u aplikaciji Adobe Media Encoder
Pomoćni natpisi uključujući testiranje
Poboljšani AAF radni proces
Dynamic Link video zapisi sa Audition CC
Direktno objavljivanje na lokacijama YouTube i Vimeo u aplikaciji Adobe Media Encoder
Korpe za pretragu
Konsolidacija i konverzija
Tokovi posla sa više projekata
Podrška za GoPro CineForm posredni kodek
GPU-optimizovana reprodukcija
Predlošci za tekst uživo
Maskiranje i praćenje
Efekti master klipa
Poboljšane grafičke performanse u sistemu Mercury Playback Engine
Brži tok posla uređivanja
Novi formati za isporuku
Integracija sa uslugom Typekit
Automatsko čuvanje u oblaku
Pojednostavljeno snimanje naracije
Održavanje visine tona tokom pročešljavanja
Poveži i pronađi
Tehnologija Lumetri Deep Color Engine
Precizna kontrola i nadgledanje zvuka
Integracija sa platformom Adobe Anywhere
Međukodeci, izvorni formati
Razmena velike tačnosti
Poboljšano uređivanje sa više kamera
Sinhronizovanje postavki
Pregledanje projekta
Podrška za izvoz sa više GPU kartica
Tabla „Adobe priča“
Pojednostavljen, veoma intuitivan korisnički interfejs
Fluidan tok posla uređivanja
Dinamičko skraćivanje vremenske ose
Warp Stabilizer efekat
Novi slojevi za prilagođavanje
Brzi tokovi posla sa tablom „Projekat“
Poboljšane, fleksibilne audio trake
Vodeće performanse u industriji pomoću potpuno novog sistema Adobe Mercury Playback Engine
Brže uređivanje pomoću metapodataka
Pojednostavljeno kodiranje sa obnovljenim programom Adobe Media Encoder
Alatka za izdvajanje boja Ultra
Paketno kodiranje u pozadini
Dinamičan tok posla sa drugim Adobe alatkama
Kompletan tok posla za metapodatke
Brži, prilagodljiv SWF rezultat
Efikasne alatke za kreativno uređivanje
Sveobuhvatna kompatibilnost formata video zapisa
DVD i Blu-ray Disc rezultat pomoću uključenog programa Adobe Encore
Superiorna integracija sa drugim Adobe programima
Isporučivanje na veb i mobilne uređaje
Kvalitetan usporeni prikaz ponovnim mapiranjem vremena
Više tabli projekata sa inteligentnom pretragom datoteka
Rezultati za mobilne uređaje