Santu Mustonen za Festival cveća autor Hugo i Mari
Adobe SpeedGrade

Šta možete da uradite pomoću usluge SpeedGrade?

SpeedGrade je aplikacija za razvrstavanje boja koja omogućava ispravku boja na osnovu slojeva i alatke dizajna da bi osigurala da su digitalni video projekti vizuelno dosledni i estetski efektni. SpeedGrade je za urednike, režisere, slikare i umetnike za vizuelne efekte koji žele da podignu kreativne poslove na viši nivo u okruženju profesionalnog razvrstavanja.
SpeedGrade, uputstvo, podudaranje snimaka
Automatski povežite podudarne snimke pomoću usluge Shot Matcher.
Brzo povežite boju i kontrast između dva podudarna snimka iz iste scene.
SpeedGrade, uputstvo, analiziranje slika pomoću Luma Waveform opsega
Analizirajte slike pomoću Luma Waveform opsega.
Saznajte kako da efektivno analizirate svetlinu snimaka i izmerite odnos kontrasta.
Behance

Pronađite inspiraciju. Pronađite posao.

Sklopite poznanstva i pratite druge umetnike koji inspirišu – pa čak i pronađite sledeću poslovnu priliku – u usluzi Behance, najvećoj kreativnoj zajednici na svetu.