Tillgänglighet*

Kampanjen mot piratkopiering

Vad tjänar man på att vara laglydig?

När du köper programvara lagligt tjänar alla på det

Arbeta effektivare

Alla användare som har högklassig och fullt funktionell programvara har rätt till support.

Spara pengar idag och imorgon

Att köpa laglig programvara ger besparingar på många sätt. Även om man bara köper små volymer kan man ha rätt att utnyttja något av volymlicensprogrammen i Adobe® Open Options, vilket kan ge avsevärda rabatter. Alla licenshavare får dessutom information om uppdateringar, uppgraderingar och specialerbjudanden. Organisationer som hanterar programlicenserna effektivt och ser till att alla använder samma plattform samt gör sig av med föråldrade program och sköter licenserna rationellt minskar supportbehovet och IT-kostnaderna och får nöjdare användare.

Planera med tillförsikt

Organisationer som har ordning på licenserna vet exakt vilka programvarukrav man har och kan budgetera och planera effektivare.

Bidra till ekonomin

När man köper laglig programvara bidrar man till att tillverkarna kan förbättra programvaran i framtiden – samtidigt som man bidrar till världsekonomin.

Gott samvete

Om man håller sig innanför lagens råmärken vet man att företaget slipper juristkostnader, skadestånd och den badwill som alltid blir följden av rättssaker rörande piratkopiering.

Nästa steg