Tillgänglighet*

Kampanjen mot piratkopiering

Företag

På den här blanketten anmäler man företag som installerat/använder programvara utan licens eller som har installerat programvara i fler datorer än man har licens för. Om du vill anmäla en privatperson eller ett företag som olagligen erbjuder programvara eller misstänkt olaglig programvara använder du istället den här blanketten.

Anmäl piratkopieringJa

NejJa

Nej


Ja

Nej
Ja

NejJa

Nej


INFORMATION OM DATORER OCH PROGRAMVARA:

Ange vilka program som är installerade och uppskatta antalet installationer och antalet licenser du tror finns.

Gör beräkningen så gott du kan.

Program
och tillverkare:
Antal
installerade:
Antal
licenser:

Används andra program?

Skriv dem i listan om du vill eller ring 800-388-7478 eller 888-NOPIRACY om du har frågor.

Fler anti-piratkontakter

Du kan också anmäla via endera av följande hotlines:

BSA

SIAA

Nästa steg