Tillgänglighet*

Kampanjen mot piratkopiering

Anmäl misstänkt piratkopiering av programvara

En programvarupirat är en person eller en organisation som erbjuder piratkopierat material, cd-skivor, nedladdningsbara program eller serienummer gratis, mot betalning eller som bytesobjekt – eller som obehörigen tillhandahåller program som är avsedda för undervisningsändamål eller tillhandahåller dessa till personer eller organisationer som inte är berättigade till detta.

Anmäl misstänkt piratkopiering direkt till Adobe

  • Skicka in nedanstående blankett.
  • INGET AV FÄLTEN ÄR OBLIGATORISKT ATT FYLLA I. Även om vi kanske behöver kontakta dig i ärendet kan du förbli anonym. Om du tillhandahåller kontaktinformation ökar möjligheterna för oss att vidta åtgärder och vi ser därför gärna att du väljer det alternativet.
  • Fältet "Övrig information" rymmer mycket text. Men om du vill vidarebefordra ett spam-mejl eller har frågor om piratkopiering ska du använda adressen piracy@adobe.com.

Anmäl piratkopiering

Misstänkt piratkopierareÖvrigt

 

Viktig information om integritet

Den information du lämnar på denna blankett kommer att användas av Adobe, dess dotterbolag och vissa tillförlitliga leverantörer och organisationer som bekämpar piratkopiering, enbart för att utreda påstådda intrång i Adobes rättigheter samt för att söka motmedel mot sådant intrång för Adobes och andras räkning. Dina personuppgifter kommer inte att användas till något annat ändamål utan ditt tillstånd; inte heller kommer de att förmedlas till någon annan part såvida detta inte krävs enligt lag. Mer information finns i Adobe Integritetspolicy.

Fler anti-piratkontakter

I andra länder än USA och Kanada kontaktar du en distributör eller Adobe lokalt.

Du kan också använda endera av följande hotlines:

BSA logo

SIAA logo

Nästa steg