Tillgänglighet*

Chefsprofiler

Tom Malloy

Senior Vice President och Chief Software Architect, Advanced Technology Labs

Tom Malloy

Som Senior Vice President och Chief Software Architect leder Tom Malloy lAdobes Advanced Technology Labs, en del av företagets teknikdivision. I spetsen för ett team av dataforskare leder han Adobes långsiktiga forsknings- och utvecklingsarbete med sikte på att ta fram nästa generation innovativa program åt Adobe.

Malloy ansvarar för att definiera Adobes tekniska strategi liksom för att bevaka ett antal forskningsområden bland annat i Adobes Advanced Graphics Technology Group, Document and Enterprise Technology Group och Publishing Technology Group. Hans organisation spelar också en ledande roll i att odla nya projekt, driva utvecklingen av branschstandarder, underlätta samarbete med högskolor och att så frön till nya produkter.

Malloy var tidigare chef för Adobes Advanced Technology Group (som nu ingår i teknikdivisionen) under nio år och har också haft ett antal andra högre tjänster inom den tekniska organisation. Bland hans mest viktiga bidrag ingår anpassning av Adobes produkter till Windows®, utveckling av dokumentsäkerhetsteknik och etablering av Adobe® PDF som en de facto-standard för automatisering av dokumentbaserade företagsprocesser.

Innan han kom till Adobe 1986 arbetade Malloy för Apple Computer och hjälpte till utveckla programvara för datorn Lisa, föregångaren till Macintosh. Innan dess arbetade Malloy vid Xerox Palo Alto Research Center (PARC), som chefsdesigner för dokumenthanteringssystemet Bravo till Alto-datorn.

Malloy sitter i styrelsen förf Aklara, ett webbauktionsföretag, och är också medlem av ACM och IEEE. Han är innehavare av tre patent och har kandidat och mastersexamina i datavetenskap från Stanford University.

Chefsprofiler

Dr. John E. Warnock

Styrelseordförande

Dr. Charles M. Geschke

Styrelseordförande

Bruce Chizen

Chief Executive Officer

Shantanu Narayen

President och Chief Operating Officer

Karen Cottle

Senior Vice President, General Counsel och Corporate Secretary

Peg Wynn

Senior Vice President of Human Resources

John Brennan

Senior Vice President of Corporate Development

Naresh Gupta

Senior Vice President, affärsenhet Print and Classic Publishing Solutions, Managing Director, India Research and Development

Digby Horner

Senior Vice President, Engineering Technologies Group

Kevin Lynch

Senior Vice President och Chief Software Architect, affärsenhet Platform

Tom Malloy

Senior Vice President och Chief Software Architect, Advanced Technology Labs

David Mendels

Senior Vice President, affärsenhet Enterprise and Developer Solutions

Alan S. Ramadan

Senior Vice President, affärsenhet Mobile and Device Solutions

Kevin Burr

Vice President of Corporate Communications