Kreativitet för storföretag.

Creative Cloud for enterprise ger stora organisationer tillgång till Adobes kreativa program och tjänster, projektgrupper och licenshanteringsverktyg – som fungerar tillsammans med andra storföretagserbjudanden. Ytterligare fördelar är flexibel driftsättning, årliga licensavstämningar och kundsupport på företagsnivå.
Kontakta försäljningen på +46-8-752-3357
Be om att få testa Creative Cloud for enterprise redan idag.
 1. Kan IT-avdelningen fortsätta att paketera Creative Clouds program och tjänster med den befintliga driftsättningsinfrastrukturen?

  Ja, paketeringsverktygen kommer även fortsättningsvis att tillhandahållas för anpassning och paketering av Creative Clouds program och tjänster. Paketeringen resulterar i Microsoft Windows Installer (MSI-filer) eller Mac OS X PKG-filer för storskalig driftsättning och diskavbildning.

 2. Vad gör jag om mitt företag inte vill uppdatera direkt när Adobe släpper en ny version av ett program via Creative Cloud?

  IT-avdelningen har full kontroll över vilka program, tjänster och funktioner som paketeras och driftsätts. Och när. Versionen kan kontrolleras i produktion eller via pilottester innan den tas i drift i hela organisationen.

 3. Vad gör jag om mitt företag inte vill använda Adobe-ID:n för inloggning i Creative Cloud?

  IT-administratörer kan fortfarande driftsätta Creative Cloud for enterprise med serienummer, vilket innebär att användarna är anonyma och kan arbeta i offline-miljöer. Om ni däremot vill dra nytta av nya Adobe Enterprise Dashboard för smidigare licenshantering eller vill att användarna ska få tillgång till molnlagring eller molntjänster ska ni driftsätta de kreativa programmen till namngivna användare med antingen Adobe-ID:n eller Enterprise-ID:n. Vad som är bäst varierar i olika företag och det går även att blanda licenstyperna för olika användare och grupper.

 4. Kan IT-avdelningen styra vilka som får tillgång till Creative Clouds lagringsutrymme, tjänster och program?

  Ja, IT-avdelningen styr driftsättningen och uppdateringarna av de kreativa programmen genom att skapa anpassade installationspaket (standardbaserade MSI- och PKG-filer) med kostnadsfria Creative Cloud Packager. Med nya Adobe Enterprise Dashboard kan IT-avdelningen styra vilka användare och grupper i organisationen som har tillgång till molnlagring och tjänster.

 5. Kan vår organisation fortfarande köpa Creative Suite 6 genom ett volymlicensprogram?

  Från och med 1 juni kan våra kreativa program köpas endast via Creative Cloud. Det innebär att CS6 inte längre kan köpas via licensprogrammen CLP och TLP. Adobes övriga produkter som kan köpas med volymlicens, som Adobe Acrobat och Adobe Presenter, påverkas inte av denna ändring. Ändringen berör företagskunder och offentlig sektor i hela världen (med undantag av Japan), men innebär ingen förändring för skolkunderna. CS6 kan fortsatt köpas som nedladdningsbara versioner (ESD) på adobe.com i de länder där programvaran finns tillgänglig för närvarande.

Creative Cloud
”Creative Cloud var verkligen alltför bra för att strunta i, och det blev en smidig övergång när vi bytte våra licenser mot Creative Cloud for enterprise.”
– Shaun Gray, Information Technology, Product, and Customer Support Manager Wellcom Worldwide

Allt den stora organisationen behöver

 • Ständig tillgång till de senaste Creative Cloud-programmen och -tjänsterna
 • Licenshantering i Adobe Enterprise Dashboard
 • Flexibel driftsättning med Creative Cloud Packager
 • Alternativ för användarautentisering för att på ett säkert sätt tilldela licenser
 • Möjlighet till molnlagring för fildelning och samarbete
 • Dedikerad företagssupport för både IT-avdelningen och kreativa team
 • Fungerar med andra av Adobes företagslösningar
 • Flexibla årliga avstämningar
 • Förenklad budgetering och inköp via ett enda kontrakt

Fördelar med Creative Cloud för företag

Creative Cloud-appen

De senaste kreativa programmen och tjänsterna

Ge organisationen tillgång till den allra senaste versionen av alla program och tjänster i Creative Cloud plus stöd för prestandaoptimerade plattformar och de senaste branschstandarderna. Molnlagring som tillval, upp till 100 GB, ger möjlighet att dela det kreativa arbetet, mappar och synkade inställningar.

Effektiv licenshantering och driftsättning

Hantera användare centralt med Adobe Enterprise Dashboard och autentiseringsalternativ som federerad identitet med single sign-on och integrering med SAML 2.0. Bygg och visa anpassade paket med programmen och tjänsterna och leverera till användarna med installationsprogram. Bibehåll full kontroll över produktversion och typ och testa nya funktioner och utgåvor före driftsättning. Läs mer ›
Adobe Enterprise Dashboard
Begär en expertsession

Kundvård i koncernklass

Dedikerad kundvård i koncernklass innefattar ett personligt välkomstbesök, teknisk support för IT dygnet runt 7 dagar i veckan samt obegränsade enskilda expertsessioner. Kreativa användare har dessutom tillgång till hundratals självstudiekurser anpassade för alla nivåer på förkunskaper. Kurserna är tillgängliga i webbläsare, på iPad eller direkt i appen.

Enklare budgetering och inköp

Köp direkt från Adobe med ett enda löptidsbaserat kontrakt som anpassas efter organisationens behov. Lägg till licenser allt eftersom organisationen växer och projektstorlekarna förändras utan att behöva för ytterligare kontraktsdiskussioner eller extra inköpsprocesser i samband med driftsättningen. Sedan gör ni årliga licensavstämningar. Läs mer ›
Lägg till licenser när organisationen växer
Utvidga Creative Cloud med fler företagserbjudanden från Adobe

Integrering med andra av Adobes företagserbjudanden

Utvidga Creative Cloud med ytterligare företagserbjudanden för Adobe som Adobe Anywhere, Acrobat, EchoSign, Digital Publishing Suite Enterprise Editionoch Behance Talent Search. (Alla säljs separat som en del av ETLA.)

Creative Cloud
Adobes General Manager och VP Danny Winokur ger sin syn på de mobil-, social- och molntrender som påverkar de kreativa teamen i stora organisationer.

Creative Cloud for enterprise finns också för följande:

Skolor och universitet

Omistliga program för lärande. Flexibel och prisvärd licensiering.
Läs mer ›

Myndigheter

Standardbaserad teknik, företagssupport och säker driftsättning.
Läs mer ›

Se vad som är nytt i dina favoritprogram.

 

    

 

Tillgängligt via Enterprise Term License Agreement (ETLA).

Kontakta försäljningen på +46-8-752-3357 eller Beställ rådgivning