Adobe Analytics Prime


Analytics Prime

Det är företagets berättelse.

Men gör kunden till hjälten.

Med Adobe Analytics Prime kommer ni bortom den vanliga analysen och kan göra en djupdykning i verkliga kunddata som samlas in från alla era kanaler. Här handlar det om realtidsinsikter från alla era webbsidor, mobilappar och online- och offlinekanaler. Få aviseringar dygnet runt, alla dagar i veckan, om dataavvikelser så att ni kan få en förståelse för hur användarna interagerar med era mobilupplevelser och andra digitala upplevelser. Tack vare rollbaserade arbetsflöden med interaktiva visualiseringar får användarna hela tiden relevanta insikter som hjälper dem att snabbt lösa eventuella problem och fatta beslut.
Prime inkluderar:

• Dubbelriktad API-åtkomst
• Obegränsad segmentering i realtid
• Obegränsad användarinloggning
• 200 anpassade egenskaper
• 1 000 händelser
• 15 kundattribut

Förbättra kundupplevelsen.

Genom att basera era beslut på insikter från intelligenta aviseringar vet ni, med ojämförbar precision, hur förhållandet till era värdefullaste kunder ser ut och hur ni hittar fler människor som de.
Förbättra kundupplevelsen.

Se alla era data samtidigt.

Se alla era data samtidigt.

För samman era olika marknadsföringskanaler, även externa kanaler och annonsdata, i realtid för att ta del av den samlade berättelsen och vad den säger om era kunder.

Få tillgång till avancerad segmentering.

Använd Analysis Workspace för att utforska data och relationer med kundengagemang genom att dra och släppa egenskaper och element, vända och vrida på dem, köra frågor och få resultat snabbare än någonsin.
Få tillgång till avancerad segmentering.

Håll alla informerade.

Håll alla informerade.

Utnyttja anpassade arbetsflöden och rapporter och kör specialiserade analyser i Microsoft Excel. Använd sedan de enkla delningsfunktionerna för att hålla alla i organisationen á jour med de senaste insikterna.

Fler funktioner i Prime.

Ad hoc-analys
Ad hoc-analys
Ställ vilken fråga som helst, när som helst. Fördjupa er i realtidsdata och hitta unika kundinsikter, associationer och möjligheter.
Segmentjämförelse
Segmentjämförelse
Identifiera nya och värdefulla segment med hjälp av obegränsade flerdimensionella analyser och segmentjämförelser.
Rapporter och kontrollpaneler
Rapporter och kontrollpaneler
Ordna och visualisera valfria data i kontrollpaneler och detaljerade rapporter. Dela kontrollpaneler och rapporter via e-post och mobil.
Automatisering i realtid
Automatisering i realtid
Nöj er inte bara med att analysera data. Med automatiserade regelbaserade verktyg för beslutsfattande i realtid kan ni agera också.
Trognare kunder
Trognare kunder
Analysera hur kunderna interagerar med ert material och öka förståelsen för vilka faktorer som ligger bakom kundbortfall.
Avvikelseidentifiering
Avvikelseidentifiering
Ta reda på hur ett visst mått har förändrats jämfört med tidigare data i samma stund avvikelsen inträffar.

PLUS

• Mobilappsvärvning
• Mobilappspositionering
• Report Builder
• Besökarstatistik
• Segmentjämförelse
• Bidragsanalys
• Härledda värden
• Intelligenta aviseringar
• Datalager
• Metadataklassificeringar
• Tagghantering
• Dataanslutningar
• Aktivitetskarta
• 15 kundattribut
• 200 anpassade variabler
• 1 000 anpassade händelser

Utöka er Prime-plan med de här tilläggen.

 • Video

  Standardiserad mätning av video- och annonsengagemang.
 • Prediktiv analys

  Avancerade insikter som bygger på statistisk modellering och maskininlärning.
 • Liveström

  Reagera på det som händer just nu med liveströmmen för händelser (”data firehose”).
 • Data Workbench

  En avancerad analysplattform för kundanalys, attribuering och prediktiv modellering.
 • Mobilmarknadsföring

  En nyckelfärdig verktygslåda för mobilappskampanjer för meddelanden, kundvärvning och platser.

Nöj er inte med att bara läsa om det. Se hur Adobe Analytics fungerar i praktiken.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom analys.
Se alla användningsexempel ›