Adobe Analytics Select


Analytics Select

Rätt datainsikter.

Och rätt möjligheter. Nu.

Om ni inte kan tolka data och tolka dem snabbt, medan de fortfarande är relevanta, så har ni ingen nytta av dem. Med hjälp av Adobe Analytics Select kan ni samla in och analysera relevanta data i realtid så att ni kan fatta så bra beslut som möjligt. Hitta era mest värdefulla kunder och förbättra resultatet med hjälp av ett enkelt gränssnitt för att skapa segment och anpassade rapporter.
Select inkluderar:

• Dubbelriktad API-åtkomst
• Obegränsad segmentering i realtid
• Obegränsad användarinloggning
• 150 anpassade egenskaper
• 100 händelser

Använd data på det sätt som passar dig bäst med Analysis Workspace.

Skapa analyser som passar dig. Använd mallar eller en anpassningsbar vy, där du kan dra och släppa egenskaper och element på arbetsytan. På så sätt kan du snabbt analysera stora datamängder för att hitta nya och värdefulla målgruppssegment. Den här tydliga och flexibla användarupplevelsen finns ingen annanstans – Analysis Workspace är unik för Adobe.
Använd data på det sätt som passar dig bäst med Analysis Workspace.

Se vad som händer med aktivitetskartan.

Se vad som händer med aktivitetskartan.

Aktivitetskartan kombinerar visuella överläggningar med realtidsanalyser för att förtydliga hur era kunder rör sig mellan och interagerar med era webbsidor. Ni kan visualisera klickningar, segment, kundvägar, innehållsengagemang och annan statistik från alla rapporter i Analytics.

Fler funktioner i Select.

Datalager
Datalager
Samla alla era data på ett enda säkert ställe, där ni kan begära rapporter som visar avancerade förhållanden och möjligheter baserat på ”den långa svansen”-analys.
Mer omfattande data
Mer omfattande data
Koppla branschledande teknologier till Adobe Analytics för att länka samman inledande kampanjaktiviteter med faktiskt webbplatsengagemang.
Bortfalls- och flödesvisualiseringar
Bortfalls- och flödesvisualiseringar
Se hur kunderna rör sig när som helst under kundresan. Skapa nya segment baserat på valda kundvägar och jämför bortfallet mellan olika segment.

PLUS

• Mobilappslivscykel
• Anpassade aviseringar
• Grundläggande avvikelseidentifiering
• Metadataklassificeringar
• Tagghantering
• Beräknade värden
• Dataanslutningar och flöden
• 100 anpassade händelser
• 150 anpassade variabler

Utöka er Select-plan med de här tilläggen.

 • Video

  Standardiserad mätning av video- och annonsengagemang.
 • Prediktiv analys

  Avancerade insikter som bygger på statistisk modellering och maskininlärning.
 • Liveström

  Reagera på det som händer just nu med liveströmmen för händelser (”data firehose”).
 • Data Workbench

  En avancerad analysplattform för kundanalys, attribuering och prediktiv modellering.
 • Mobilmarknadsföring

  En nyckelfärdig verktygslåda för mobilappskampanjer för meddelanden, kundvärvning och platser.

Nöj er inte med att bara läsa om det. Se hur Adobe Analytics fungerar i praktiken.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsexempel om de effektivaste strategierna inom analys.
Se alla användningsexempel ›