Om du ska köpa Adobe-produkter för institutionen är det bra att börja med att se över era olika licensalternativ.

Köpa Adobe Creative Cloud.

Köpa ytterligare Adobe-produkter.

Köpa Adobe Creative Cloud

Oavsett om ni behöver Creative Cloud för en avdelning, ett klassrum eller labb, eller till hela institutionen, hittar du licenser som passar era behov.

 

Jämför licensieringsalternativen för Creative Cloud ›

 

Beställ rådgivning ›

Köpa produkterna

Du kan licensiera ytterligare Adobe-produkter till institutionen via Adobe Buying Programs.

 

Jämför licensalternativen för Adobe Buying Programs ›

 

 

Intresserad av Adobe Digital Publishing Suite, Adobe Experience Manager eller Adobe Connect?

 

Beställ rådgivning ›

 

Frågor? Ring 08-752 33 00 och tala med en säljare.
Är du studerande eller lärare? Läs om hur du köper rabatterade Adobe-produkter för enskilt bruk.

Få hjälp med driftsättningen

Få hjälp med driftsättningen.

 

Om ni redan har de produkter ni behöver och bara vill ha hjälp med att ta Adobe-programmen i drift har vi resurserna du behöver.

Få hjälp nu ›

Bekräfta att institutionen är berättigad till rabatt.

Är min institution berättigad till köp?

Följande typer av institutioner är berättigade att köpa rabatterade Adobe-produkter:
• godkända allmänna eller fristående grundskolor eller gymnasieskolor, yrkesskolor eller högre skolor som erbjuder heltidsstudier. Dessutom omfattas forskningsinstitutioner, vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildningar och särskolor. Obs! Site-licenser (K-12 School Site License) för grund- och gymnasieskolor och kvalificerade yrkesutbildningar får användas endast i lokaler på en och samma adress. Dessa site-licenser finns inte för högskolor och universitet.
• Statliga, landstingskommunala och kommunala skolor och friskolor inom det allmänna skolsystemet från förskoleverksamhet till eftergymnasial utbildning
• Statliga svenska utbildningsanordnare med lägst rätten att utfärda examina inom grundläggande högskoleutbildning enligt Högskoleverkets definition
• Lärosäten med examensrätt för psykoterapeututbildning enligt Högskoleverket
• Utbildningsorganisationer som erbjuder Kvalificerad Yrkesutbildning godkänd av Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning har rätt att köpa programvara till dessa utbildningar
• Utbildningsorganisationer som Skolverket godkänt som friskola att bedriva undervisning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå har rätt att köpa programvara till dessa utbildningar
• Utbildningsorganisationer som skriftligen godkänts av Adobe. Utbildningsorganisationernas administrativa enheter/avdelningar, ledningsfunktioner och bibliotek har rätt att använda programvaran
• Ytterligare exempel på berättigade organisationer kan senare komma att anges på Adobes webbplats

Institutioner som inte är behöriga

Följande typer av institutioner är inte berättigade till rabatter:

• Utbildningscenter och skolor som ger diplomkurser eller tillhandahåller kurser i datautbildning, utbildning i skolämnen, språk, konst, musik eller andra ämnen och som inte är erkända inom det allmänna skolväsendet;
• Kommersiella utbildningscenter och kursanordnare som inte är i övrigt kvalificerad utbildningsinstitution;
• Organisationer för före detta elever på skolor;
• Sjukhus som inte helt ägs och drivs av en skola eller skolstiftelse;
• Kyrkor, moskéer, tempel eller religiösa organisationer som inte är i övrigt kvalificerad utbildningsinstitution;
• Skolor inom Försvaret som inte erbjuder akademiska kurser.

Handlingar som styrker rätt till inköp

Adobe krävar att återförsäljarna kontrollerar att utbildningsinstitutioner är berättigade enligt följande policy. Samma information ingår i det signerade avtalet mellan Adobe och återförsäljaren. Adobe kräver även legitimation för köp via Educational Institution Store.

Som legitimation kan något av följande nyttjas:

•  En giltig, officiell rekvisition som utfärdats av utbildningsenheten
•  Giltig kreditkortsinformation med namn, faktureringsadress och leveransadress till utbildningsanstalten
•  Ett giltigt personligt kreditkort eller betalning med check från en person som arbetar på enheten, med en leveransadress till utbildningsenheten
•  Annan legitimation som godkänts av Adobe vid olika tillfällen genom att legitimationssättet har angivits på företagets webbplats