Oavsett om du vill köpa Adobes produkter för egen del eller om du vill lära dig hur institutionen kan köpa licenser för klassrumsbruk eller skolbruk är det här en bra plats att börja. Vi erbjuder studerande- och lärarrabatter och har licensalternativ som är skräddarsydda för utbildningsinstitutioner.

Hur du köper Adobe-produkter för eget bruk.

Hur skolan kan köpa till klassrummet, avdelningen eller hela skolan.

Utbildare
Institutioner – Licensalternativ

Kontrollera behörighetskraven för skolrabatt.

Är jag berättigad till köp?

För att vara berättigad till rabatt måste du höra till en av följande grupper:
• Lärare eller annan personal – anställd på godkända för-, grund- eller gymnasieskolor, kvalificerade yrkesskolor, yrkeshögskolor, allmänna eller fristående universitet eller högskolor, eller myndigheter som administrerar skolväsendet

Handlingar som styrker rätt till inköp

Handlingen ska vara ett dokument utfärdat av institutionen som innehåller ditt namn, skolans namn och aktuellt datum. Obs! Känslig information som lönebelopp och personnummer får strykas över och döljas. Typer av anställningsbevis som kan användas:
• Lönebesked från utbildningsinstitutionen
• Intyg med officiellt brevhuvud från utbildningsinstitutionen som anger att personen arbetar där


Sök bland de produkter vi erbjuder med skolrabatt ›

Onlineåterförsäljare

Du kan också köpa Adobe-produkter med skolrabatt från deltagande återförsäljare.
Kontakta återförsäljaren ›

† Dokument som är daterade högst sex månader bakåt anses vara aktuella.

Enhetslicenser
Twitter

Follow us on on Twitter.