Studerande och lärare kan få rabatt på Adobe Creative Cloud. Välj mellan dessa två planer efter behov:

  • Fullständigt Creative Cloud-medlemskap för studerande och lärare ger er den senaste versionen av Adobes alla kreativa verktyg – inklusive Photoshop CC och Illustrator CC – plus smidiga sätt att dela och samarbeta.
  • Photography-medlemsplanen inkluderar Photoshop CC och Lightroom för alla era foto- och bildredigeringsprojekt.

Båda planeran förutsätter ettårig bindningstid, men man kan välja mellan att betala per månad eller förskottsbetala hela året med båda alternativen.

Medlemsplaner för studerande och lärare
inkl. moms

Är du lärare eller administratör? Läs om inköps- och licensalternativ för hela klasser, avdelningar och institutioner.

 

Är jag berättigad till köp?

 

 

För att få studeranderabatt måste du vara minst 13 år och inskriven i något av följande:

• Universitet eller högskola – studerande och personal vid institutioner för högre utbildning definierade som godkända allmänna eller fristående universitet eller högskolor som erbjuder examensutbildningar vilka omfattar studier motsvarande minst två års heltidsstudier*
• Grundskolor och gymnasier – godkända allmänna eller fristående grundskolor och gymnasier som erbjuder heltidsstudier
• Hemundervisning – enligt regelverket för hemundervisning

 

Hur köper man?

 

Bäst är att köpa direkt från Adobes webbplats eller genom att ringa 0200 810329. Du kan också hitta Adobe Student and Teacher Editions i vissa campusbokhandlar och hos återförsäljare på nätet. Se avsnittet ”Onlinebutiker”.

I kassan får du ange namnet på din skola och om du är studerande, lärare eller administratör.

 

Hur styrker du din behörighet?

 

Använd en e-postadress som skolan tillhandahållit: Om du använder en skolmejladress under köpprocessen verifieras du omedelbart. (En skolmejladress kan innehålla domänen .edu eller någon annan domän som används av utbildningsinstitutionen). Om du inte har någon skolmejladress, eller om mejladressen inte går att verifiera, kan du behöva styrka din behörighet efter köpet.

 

Lärare och elever
Med ett dokument utfärdat av institutionen som innehåller ditt namn, institutionens namn och aktuellt datum. Exempel:

• Skol-ID-kort
• Registreringsbevis
• Betygsutdrag
• Betald kårräkning eller liknande


Se Frågor och svar om inköp av Education-produkter för att kontrollera om du är behörig. 

Onlinebutiker


Köp Adobe-produkter av återförsäljare på nätet. Adobes auktoriserade återförsäljare av skolprogram säljer Adobes produkter till förmånliga utbildningspriser för studerande, lärare, skolpersonal och skolor.

 

Dokument som är daterade högst sex månader bakåt anses vara aktuella.