Studerande och lärare kan få rabatt på Adobe Creative Cloud. Betala årsmedlemskapet månads- eller årsvis.

Medlemsplaner för studerande och lärare
inkl. moms

Är du lärare eller administratör? Läs om inköps- och licensalternativ för hela klasser, avdelningar och institutioner.

 

Är jag berättigad till köp?

 

 

För att få studeranderabatt måste du vara minst 13 år och inskriven i något av följande:

• Universitet eller högskola – Studerande och personal vid institutioner för högre utbildning definierade som godkända allmänna eller fristående universitet eller högskolor som erbjuder examensutbildningar vilka omfattar studier motsvarande minst två års heltidsstudier
• Grundskolor och gymnasier – godkända allmänna eller fristående grundskolor och gymnasier som erbjuder heltidsstudier
• Hemundervisning – enligt regelverket för hemundervisning

 

 

Hur köper man?

 

Bäst är att köpa direkt från Adobes webbplats eller genom att ringa 0200 810329. Du kan också hitta Adobe Student and Teacher Editions i vissa campusbokhandlar och hos återförsäljare på nätet. Se avsnittet ”Nätbutiker”.

I kassan får du ange namnet på din skola och om du är studerande, lärare eller administratör.

 

Hur styrker du din behörighet?

 

Lärare och elever:
Med ett dokument utfärdat av institutionen som innehåller ditt namn, institutionens namn och aktuellt datum. Exempel:

• Skol-ID-kort
• Registreringsbevis
• Betygsutdrag
• Betald kårräkning eller liknande

 

Se Frågor och svar om inköp av Education-produkter för att kontrollera om du är behörig.


Onlinebutiker


Köp Adobe-produkter av återförsäljare på nätet. Adobes auktoriserade återförsäljare av skolprogram säljer Adobes produkter till förmånliga utbildningspriser för studerande, lärare, skolpersonal och skolor.

Dokument som är daterade högst sex månader bakåt anses vara aktuella.