Enhetliga data börjar med integrerade verktyg.

Med integrerade marknadsföringsverktyg kan du göra dina data enhetliga och leverera övertygande och sammanhängande upplevelser till varje kund.

Skrota separata lösningar. Skapa sammanhängande upplevelser.

Det märks på resultatet när marknadsföringsverktygen kopplas samman. Det är därför vi har utvecklat Launch med öppna API – så att alla dina Adobe-produkter och icke Adobe-produkter fungerar bra ihop och levererar upplevelser av högsta klass.

Öppna dörrar med öppna API:er.

Launch är den mest öppna marknadsföringsprodukten på klientsidan som finns. Den integrerar med alla dina favoritverktyg, vilket snabbar upp arbetsflödena. Och time to market.

Använd webbappar som fungerar tillsammans.

Leverera sammanhängande konsumentupplevelser med hjälp av en enhetlig kommandocentral för alla era marknadsföringsverktyg.

Skrota separata datalösningar.

Samla in och integrera alla data som flödar genom er webbplats – även om ni inte använder Adobe-produkter.

Definiera dina webbdata.

Kartlägg data med specifika definitioner så att ni kan vidta åtgärder i realtid vid interaktion med kunderna.

Hitta den perfekta integreringen.

Hitta, driftsätt och integrera tredjepartsverktyg som byggs, hanteras och uppdateras av oberoende leverantörer.

Låt dina data göra grovarbetet.

Det marknadsföringsanpassade regelverktyget i Launch hjälper er att skapa åtgärder från data
Låt era data göra grovarbetet.

Samla snabbt in de data som räknas.

Samla in alla tänkbara kundbeteenden baserat på utvalda sidor eller alla sidor.


Driftsätt webbappar enkelt.

Hitta, driftsätt och aktivera rätt marknadsföringsverktyg, som en chattjänst, på ett ögonblick.


Skicka data dit verksamheten behöver dem.

Se till att rätt personer har åtkomst till rätt data så att de levererar bättre upplevelser.

Var säker. Och ha kontroll.

Eftersom Adobes nästa generations tagghanteringslösning kan vara sin egen värd vet du att allt arbete, alla data och all kommunikation är säker.

Lär. Automatisera. Förutsäg. Adobe Sensei är här.

Adobe Sensei är maskininlärningen som ligger till grund för vår plattform. Den lär sig av djupgående data. Den förutser insikter. Och hjälper er att jobba snabbare och smartare med att skapa enastående upplevelser. Läs mer ›