Enhetliga data börjar med integrerade verktyg.

Med integrerade marknadsföringsverktyg kan ni göra era data enhetliga och leverera övertygande och sammanhängande upplevelser till varje kund.

Skrota separata lösningar. Skapa sammanhängande upplevelser.

Det märks på resultatet när marknadsföringsverktygen kopplas samman. Det är därför Launch från Adobe har utvecklats med öppna API:er så att alla era produkter, vare sig de kommer från Adobe eller någon annan, fungerar bra tillsammans och levererar enastående upplevelser.

Öppna dörrar med öppna API:er.

Launch från Adobe är den mest öppna marknadsföringsprodukten på klientsidan som finns. Den integrerar med alla dina favoritverktyg, vilket snabbar upp arbetsflödena. Och time to market.

Använd webbappar som fungerar tillsammans.

Leverera sammanhängande konsumentupplevelser med hjälp av en enhetlig kommandocentral för alla era marknadsföringsverktyg.

Skrota separata datalösningar.

Samla in och integrera alla data som flödar genom er webbplats – även om ni inte använder Adobe-produkter.

Definiera era webbdata.

Kartlägg data med specifika definitioner så att ni kan vidta åtgärder i realtid vid interaktion med kunderna.

Hitta den perfekta integreringen.

Hitta, driftsätt och integrera tredjepartsverktyg som byggs, hanteras och uppdateras av oberoende leverantörer.

Låt era data göra grovarbetet.

Med Launch från Adobe får ni ett marknadsföringsvänligt regelverktyg för att snabbt omvandla data till handling.
Låt era data göra grovarbetet.

Samla snabbt in de data som räknas.

Samla in alla tänkbara kundbeteenden baserat på utvalda sidor eller alla sidor.


Driftsätt webbappar enkelt.

Hitta, driftsätt och aktivera rätt marknadsföringsverktyg, som en chattjänst, på ett ögonblick.


Skicka data dit verksamheten behöver dem.

Se till att rätt personer har åtkomst till rätt data så att de levererar bättre upplevelser.

Var säker. Och ha kontroll.

Eftersom Adobes nya tagghanteringsfunktion ger kunderna möjlighet att lagra bibliotek internt kan ni lita på att allt arbete, alla data och all kommunikation är skyddad.

Lär. Automatisera. Förutsäg. Adobe Sensei är här.

Adobe Sensei är maskininlärningen som ligger till grund för vår plattform. Den lär sig av djupgående data. Den förutser insikter. Och hjälper er att jobba snabbare och smartare med att skapa enastående upplevelser. Läs mer ›