Välja rätt licensprogram för er organisation.

VIP
Value Incentive Plan
Enterprise Term License Agreement

CLP

Cumulative Licensing Program
TLP
Transactional Licensing Program
Prenumeration Löptid Oavbruten Oavbruten
Prenumerationsbaserat licensprogram med viss löptid och lojalitetsalternativ Licensiering med löptid på 3 år med skräddarsytt avtal Oavbruten licensiering med ett 2-årigt avtal Oavbruten licensiering för engångsköp av datorprodukter – utan kontrakt
Tillgängliga produkter:
Creative Cloud for teams och Adobe Acrobat DC
Se alla produkter ›
Tillgängliga produkter:
Adobe Creative Cloud for enterprise, Adobe Document Cloud och andra datorprodukter
Se alla produkter ›
Tillgängliga produkter:
Acrobat DC och andra datorprodukter
Se alla produkter ›
Tillgängliga produkter:
Acrobat DC och andra datorprodukter
Se alla produkter ›
Löptid:
1–3 år
Löptid:
3 år
Löptid:
2 år
Löptid:
Ingen

Volymrabatt:
Finns genom VIP Select

Volymrabatt:
Skräddarsydd baserat på förhandlat avtal
Volymrabatt:
Kumulativ – rabatter kan utökas att omfatta filialer och dotterbolag
Volymrabatt:
Ingen, man kan dock uppnå tidsbesparingar genom licenshantering
Licenshantering:
Hantera smidigt och driftsätt genom Admin Console
Licenshantering:
Hantera användare och rättigheter via Adobe Enterprise Dashboard
Licenshantering:
Driftsätt och hantera genom Adobe Licensing Website (LWS)
Licenshantering:
Driftsätt och hantera genom Adobe Licensing Website (LWS)
VIP-programguide (pdf) ETLA-översikt (pdf) CLP-programguide (pdf) TLP-översikt (pdf)

Se jämförelsetabell med alla funktioner.

Tillgängliga produkterValue Incentive Plan (VIP)Enterprise Term License Agreement(ETLA)Cumulative Licensing Program (CLP) och
Transactional Licensing Program (TLP)

Adobe Acrobat Pro DC för enbart datorn
Adobe Acrobat Standard DC för enbart datorn
Adobe Media Server Family
Adobe Technical Communication Suite
Adobe Captivate
Adobe ColdFusion Family
Adobe Contribute
Adobe Director
Adobe eLearning Suite
Adobe Flash Builder Family

 

Adobe Font Folio
Adobe FrameMaker Family
Adobe FreeHand
Adobe LeanPrint Family
Adobe PageMaker® Plus
Adobe Photoshop Elements
Photoshop och Adobe Premiere Elements
Premiere Elements
Adobe Presenter (licensierad)
Adobe RoboHelp Family

 

Vill du veta mer?

Se hur Adobe Buying Programs kan hjälpa er organisation.

Ring Adobe på 0200-810 329