EEA ger betydande besparingar åt grund- och gymnasieskolor samt vissa eftergymnasiala utbildningar på volymköp av Adobe Creative Cloud-program och andra Adobe-program. Med EEA får skolor tillgång till nya funktioner och uppdateringar för de licensierade produkterna under avtalets löptid. För mer information, se EEA-programguiden.

Från och med den 8 januari 2016 är EEA inte längre tillgängligt för nyregistreringar. Befintliga EEA-avtal för grund- och gymnasieskolor kan förnyas nedan.