Försäkring

Dagens konsumenter väntar sig mer och mer av de digitala kanalerna. Med Adobe Marketing Cloud kan ni leverera överlägsna personaliserade upplevelser på webben och i mobilen som överträffar alla deras digitala förväntningar.

Skapa bättre upplevelser.
Öka lönsamheten.

Se hur The General förbättrar webbupplevelserna och ökar intäkterna med hjälp av analys och målgruppsanpassning.

Fler kvalitetsofferter. Oftare.

Få bättre leads och fler offerter med hjälp av exakt målgruppsanpassning, kampanjattribuering och en optimerad budget för digital marknadsföring.
Identifiera målgruppen och behåll användarnas uppmärksamhet.
Leverera enastående upplevelser över alla kanaler.

Leverera enastående upplevelser över alla kanaler.

Leverera enhetliga och relevanta kundupplevelser på webben, i mobiler och i sociala medier till alla, från potentiella kunder till försäkringstagare.

Effektivisera ansökningsprocessen.

Öka kundnöjdheten och effektiviteten genom att snabba upp ansöknings- och godkännandeprocesserna på alla enheter med hjälp av dokumenthantering.
Effektivisera ansökningsprocessen.

Läs om hur försäkringsbolag använder Adobe Marketing Cloud.

RSA
Se hur RSA ökar konverteringsgraden genom att leverera mer personaliserade webbupplevelser.
Helvetia
Ta reda på hur Helvetia integrerar funktioner för analys och sökning för att ge sina två miljoner kunder bättre service.
unum
Läs om hur Unum accelererade samarbetet i digitala kanaler och formulärhanteringen.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det gäller förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.