Banktjänster

Om ni ska lyckas fördjupa kundrelationerna i dagens samhälle måste ni kunna leverera överlägsna, personaliserade upplevelser över alla kanaler och i realtid. Med Adobe Marketing Cloud får bankerna hjälp att sammanställa de kunddata som behövs för att bättre förstå kundernas behov. Så att de kan skapa relevant innehåll som ökar både engagemanget och lojaliteten.

Öka intäkterna med innehåll som kunderna gillar.

När Royal Bank of Scotland ändrade sin marknadsföringsstrategi för att rikta innehållet till återkommande kunder märkte de att folk var 70–80 % mer benägna att använda deras produkter.
Få en tydligare bild av kunderna.

Få en tydligare bild av kunderna.

Förstå kundernas beteenden genom att koppla samman digitala interaktioner med offlineaktiviteter på bankkontoret eller över telefon.

Leverera högkvalitativa digitala upplevelser.

Leverera enhetliga varumärkesupplevelser på webben, i mobiler och i sociala medier samtidigt som ni blir effektivare och får nöjdare kunder.
Leverera högkvalitativa digitala upplevelser.
Stärk kundrelationerna.

Stärk kundrelationerna.

Personalisera alla kundinteraktioner med hjälp av individuell målinriktning, kanalöverskridande kampanjhantering och relevanta budskap.

Lär er hur banker och andra aktörer inom finanssektorn använder Marketing Cloud.

Ta reda på hur testning och optimering av kreditkortssidorna genererade ytterligare 3 000 ansökningar om året.
Läs om hur U.S. Bank integrerar online- och offlinedata för att förbättra kundengagemanget och resultatet hos sina callcenters.
Se hur en förståelse för kundernas användningsmönster hjälper Danske Bank att leverera överlägsna upplevelser på alla enheter.
Ta reda på hur den här australiensiska banken förbättrar den mobila kundupplevelsen och den interna effektiviteten.
Lär dig hur UniCredit använder Marketing Cloud för att förbättra sina onlineupplevelser, minska kostnaderna och skaffa nya kunder.
Se hur SunTrust Bank förbättrar kundupplevelsen över alla kanaler med hjälp av analys och målgruppsanpassning.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det gäller förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.