Nöj er inte bara med att nå era kunder.

Vi kan hjälpa er att samla alla data och allt innehåll på en enda plats så att ni kan ge varje kund den perfekta upplevelsen varje gång.

Vi vet vad som är viktigast för marknadsförare.


Vad är Adobe Marketing Cloud?

Det är den mest kompletta uppsättningen marknadsföringslösningar som finns. Och ni får allt ni behöver för att få djupgående insikter om era kunder, skapa personaliserade kampanjer och hantera både innehåll och resurser.

Vi har lösningar för alla branscher.

Saint Gobain
”Med Adobes verktyg kan jag se vilka resultat en enskild kampanj ger – vad som är bra, vad som är dåligt och vad vi kan ändra nästa gång vi genomför kampanjen.”
- Christian Agger, CMO, Saint Gobain
 

Digitala marknadsföringsinsikter, kunskap och inspiration för och av ledare inom marknadsföring.
Få nästa miljard människor online
Fyra potentiella innehållstrender för 2016
En tillbakablick och framtidsprognos om övergången mot ett ”internet för mig”
En tillbakablick och framtidsprognos om övergången
mot ett ”internet för mig”.
Funkar ert innehåll för mobilen?
Funkar ert innehåll
för mobilen?