De insikter ni behöver. Inga statistiker behövs.

Anpassa enkelt rapporter för att få användbara insikter i kampanjer. Förstå kunddata och förbättra marknadsföringens resultat och effektivitet – utan datavetare och statistiker.

Analysera data

Hantera, testa och analysera insikter med ett visuellt, användarvänligt och intuitivt dataanalysverktyg, utan hjälp från experter inom datamodellering.

Skapa rapporter

Få meningsfulla insikter från all kundinteraktion i realtid. Visa rapporter som listor, korstabuleringar, kuber, diagram med mera.

Anpassa kontrollpaneler

Använd en anpassningsbar kontrollpanel för att undersöka och övervaka nyckeltal (KPI) som budget och kostnader, leveransstatus, mottagaraktivitet och kampanjavkastning.

Identifiera nya möjligheter

Tack vare alla insikter och data kan ni identifiera lönsamma marknadsföringsstrategier och koppla specifika åtgärder till avkastningen.

Förvandla tråkiga insikter till fantastiska resultat.

”Efter driftsättningen av Adobe Campaign med SPSS har Sephora ökat produktiviteten i direktreklamkampanjer med hela 70 procent, fördubblat svarsfrekvensen utan ökade kostnader samt minskat tidsåtgången för kampanjanalyser från fem dagar till en.”
– Justin Croft, kampanj- och marknadsföringschef på C Spire Wireless

Det finns en formel för den perfekta e-postkampanjen.

Läs den senaste forskningen och insikterna om lyckad e-postmarknadsföring, inklusive strategi- och metodtips.