Läs rapporten The New Currency for TV Ratings och få en större förståelse för digitala beteenden hos olika utgivare och på olika plattformar. Ladda ned guiden ›
Bli personlig. Få trogna kunder.
Inom medie- och underhållningsbranschen är publiken er livlina. Utmaningen är att hitta nya målgrupper, öka räckvidden och etablera varumärkeslojalitet.  För att uppnå framgång genom engagemang, annonsering och prenumerationer behöver ni en helhetsbild av er publik i alla kanaler.

Leverera personaliserade upplevelser i realtid över flera kanaler.

När ni förstår hur er publik ser ut kan ni leverera målinriktat innehåll, reklam och prenumerationserbjudanden baserat på egenskaper som innehållets affinitet, konsumtionsmönster eller demografiska data. Sedan kan ni använda de här målgruppsprofilerna för att leverera dynamiska annonser med innehållet. För att lyckas med detta behöver ni en robust plattform för annonsplacering och -beslut, som sömlöst kombinerar innehåll och intäktsgenerering i videoupplevelsen.

Adobe kan hjälpa till.Adobe Audience Manager samlar alla era målgruppsdata och skapar enhetliga segment, så att ni kan inrikta er på samma personer över alla digitala kanaler (inklusive mobilappar och OTT). Med hjälp av de här profilerna kan ni leverera videoinnehåll med dynamiska annonser för alla skärmar med hjälp av Adobe Primetime-integreringen.


Öka engagemanget med hjälp av marknadsföringsautomatisering.

Effektivisera dataanvändningen och koppla e-post, meddelanden i appar och aviseringar till era online- och offlinekanaler. Ni behöver leverera automatiska kampanjer som triggas av en åtgärd, till exempel att kunden överger en video. För att kunna leverera rätt upplevelse vid rätt tillfälle måste ni kartlägga hela användarresan, från förstagångsbesökare till lojal fan.

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Campaign kan ni personalisera och leverera automatiska kampanjer i alla kanaler. Med hjälp av de enhetliga målgruppsprofilerna i Adobe Audience Manager kan ni segmentera och inrikta er på exakt rätt kunder. Kombinera data från online- och offlinekällor i en enda integrerad kundprofil för att leverera relevanta meddelanden i alla kanaler. Leverera automatiska och triggade e-postkampanjer med hjälp av datasegment. Övervaka resultatet av flerkanalskampanjer från ett och samma ställe.


Ju mer kunskap, desto bättre målgruppsanpassning.

Att veta om innehållet är attraktivt för era målgrupper är avgörande om ni ska lyckas förbättra upplevelserna och skapa långsiktiga relationer. Ni måste veta hur era målgrupper interagerar med ert innehåll och era kampanjer för att kunna skapa effektiva upplevelser som ni snabbt kan ändra om något inte fungerar som det ska. För att öka engagemanget och intäktsgenereringen behöver ni insikter som ger en komplett bild av hur individer interagerar med innehåll och annonsering.

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Target är det enkelt att testa två versioner av en mediekampanj för att ta reda på vilken som är bäst. Ni kan leverera personaliserat innehåll baserat på realtidsdata och öka antalet konverteringar samtidigt som ni minskar arbetsinsatsen. Ni kan också få realtidsinsikter med Adobe Analytics. Se vad som händer när kunderna fattar beslut under hela kundresan, från den stund de bara är potentiella kunder fram till när de blir lojala kunder.Leverera automatiska webbannonser för att nå nya målgrupper.

Ni måste leverera personliga, målinriktade annonser baserade på målgruppsprofiler och innehållsinteraktioner. Det är bara genomförbart om ni kan automatisera annonserna i både sökmotorkampanjer, webbkampanjer och sociala kampanjer.

Adobe Media Optimizer
Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Media Optimizer kan ni få nya målgrupper genom att automatisera leveransen av relevant innehåll, i realtid, över alla digitala kanaler. Planera, ändra och spåra annonser för både webben och mobilenheter.

Få en detaljerad bild av varje enskild användare.

Det är viktigt att få en heltäckande bild av de enskilda användarna, men ni kan inte kombinera autentiserade och anonyma data. Ni behöver en lösning som gör det möjligt att identifiera personer som ni kan rikta er mot över alla era kanaler och plattformar.
Bastjänsterna i Adobe Marketing Cloud
Adobe kan hjälpa till. Med Adobes bastjänster kan ni visa en komplett och dynamisk bild av varje användare utifrån både autentiserade och anonyma uppgifter. Med hjälp av en enda profil för alla Adobe-lösningar kan ni skapa mer personliga upplevelser.
Inte nog med att ni ska nå konsumenterna i flera kanaler och på flera typer av enheter, ni måste också känna dem så att ni levererar rätt innehåll vid rätt tidpunkt. Adobe Marketing Cloud har alla verktyg ni behöver för att förstå era målgrupper bättre. Inrikta er på samma kunder via webben, mobiler, sociala medier och sökmarknadsföring. Leverera videoinnehåll med dynamiska annonser. Personalisera och leverera automatiska kampanjer i alla kanaler, både online och offline. Nå högt värderade målgrupper i realtid. Med Adobe Marketing Cloud kan ni leverera rätt upplevelse till alla kunder, hela tiden.
Varför Adobe.
Medie- och underhållningsföretagen måste skapa varaktiga, direkta relationer med sina målgrupper för att tjäna pengar på sitt innehåll genom prenumerationer och reklam. Adobe Marketing Cloud gör det möjligt för medievarumärken att leverera personaliserade och relevanta upplevelser i realtid i alla etablerade och framväxande kanaler. Ingen annan erbjuder en så djup integrering med analys, datahantering, optimering och personalisering.
Krydda marknadsföringen med lite vetenskap.
Läs rapporten Activating Audiences Across Channels om hur ni engagerar målgruppssegment i alla kanaler och på alla enheter.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det handlar om förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.
Personalisera annonser i deras sammanhang.
Snabb videoleverans till alla enheter.
Vägled varje kund.