Läs Contextual Email för att lära dig använda kunddata för att leverera stora upplevelser som får resultat. Ladda ned guiden ›
Med e-post finns det alltid utrymme att växa.
Vi tillbringar mer än sex timmar om dagen med vår e-post och kollar hela tiden om vi fått några ny meddelanden. Överallt. Ändå kämpar e-postmarknadsförarna fortfarande med att få sina meddelanden öppnade och lästa. Ni behöver en ny strategi för att sätta fart på era e-postkampanjer och göra dem mer kraftfulla och personliga. Ni vill leverera rätt budskap i rätt sammanhang, inte bara använda klassiska grupputskick, och samtidigt integrera e-post i er övergripande flerkanalsstrategi. Dessutom måste ni bli mästare på att hantera era data, ert innehåll, era leveransmetoder och er strategi.

En guide för kundresan.

Att hantera e-post är en utmaning. Ni måste enkelt kunna skapa och leverera e-postkampanjer som en del av er övergripande flerkanalsstrategi. Hitta ett integrerat system som hjälper er att hantera alla aspekter av e-post så att era kunder bara vill ha mer.

Analytics

Adobe kan hjälpa till.Adobe Campaign gör kampanjhanteringen enkel för e-postmarknadsföraren, samtidigt som ni får robust kontroll över datahantering, segmentering, driftsättning, personalisering och utformningen av kundresan. Leverera personliga upplevelser som era kunder älskar, varje gång.


En detaljbild av kunden.

E-postdata kan ofta vara begränsade. Ni måste ha tillgång till alla era data för att kunna hitta kundinsikter från både online- och offlinekanaler, allt i realtid. Använd alla era konsumentdata för att snabbt leverera personliga e-postmeddelanden som är synkroniserade med er flerkanalstrategi.

Adobe kan hjälpa till. Adobe Analytics ger er den information ni behöver för retargetingkampanjer. Adobe Campaigns robusta kundprofil samlar data från alla era källor, inklusive Analytics, för att leverera kontextuellt relevant e-post över alla kanaler.


Gör e-posten mer personlig.

När ni vet vad kunderna vill ha kan ni skapa e-postkampanjer som får genklang. Detta betyder att era utskick måste vara både relevanta och aktuella. Och när ni levererar innehåll som era kunder vill ha ökar konverteringsgraden.

Adobe kan hjälpa till.Adobe Campaign använder kundernas preferenser och platsbeteende för att hålla dem engagerade med relevant innehåll. Och med Adobe Target kan ni leverera e-post i realtid som automatiskt justeras när meddelandet öppnas, baserat på datum, plats eller andra algoritmer.


Samma fantastiska upplevelse i alla kanaler.

Ni måste kunna leverera enhetliga budskap och erbjudanden i alla kanaler för en sömlös kundupplevelse. Ett integrerat system hjälper er att upprätthålla en sömlös upplevelse, som stärker varumärkeslojaliteten och förbättrar avkastningen på marknadsföringen.

Adobe kan hjälpa till.Adobe Experience Manager placerar alla era resurser på ett ställe så att alla i teamet har tillgång till det senaste materialet. I kombination med Adobe Campaign kan ni placera innehåll direkt i era e-postmallar, så att ni kan leverera fantastiska upplevelser snabbare samtidigt som ert budskap får enhetligt utseende och känsla.

En färdplan för framgång.

I de flesta företag har e-post störst synlighet. Och e-post har den största potentialen för en omedelbar effekt på konsumenterna. Vilket innebär att den också utsätts för mer granskning. För att leva upp till dessa förväntningar måste ni utveckla en effektiv strategi som har stöd ända upp i högsta ledningen och innehåller en tydlig färdplan för framgång.
Analytics
Adobe kan hjälpa till.Adobe Campaign tillhandahåller ett ramverk, en uppsättning stödtjänster och en kontohanteringsorganisation i världsklass för att hjälpa er marknadsföring att mogna. Ni har också tillgång till implementerings- och optimeringspaket som hjälper er att förfina era strategier, så att ni har en effektiv, framgångsrik färdplan.

Allt ni behöver för framgång med e-post.

Nu när ni har en färdplan för e-postmarknadsföring, tillgång till alla era data och alla era resurser på ett och samma ställe kan ni snabbt skapa och leverera e-postkampanjer som kunderna vill ha – allt i linje med er flerkanalstrategi. Detta innebär att ni nu kan få ett verkligt mått på e-postmarknadsföringens avkastning och inverkan på företagets framgång.
Varför Adobe.
Eftersom Adobe Marketing Cloud är flerkanalsbaserat kan vi ge er verktyg som låter er skapa enhetliga, relevanta och mätbara e-postkampanjer som en viktig del av er flerkanalstrategi. Med Adobe Marketing Cloud kan ni leverera rätt upplevelse till alla kunder, hela tiden.

 

Självutvärdering av e-postmarknadsföring.

 
Identifiera organisationens styrkor och fokusera på fyra nyckelområden inom e-postmarknadsföring.
 

Gör mer med marknadsföringen.

Oavsett vilken bransch det handlar om förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna.
Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.