Det hänger på varje enskild kontakt. Läs The Sum of its Parts >

Engagera kunderna. Varje ögonblick.

Ni står inför en utmanande uppgift. Ni måste skapa övertygande digitala upplevelser för hela kundresan. Engagera era kunder på de allt fler enheterna. Och bevara deras engagemang, även om de byter från en kanal till en annan. För att göra detta måste ni förstå era kunder bättre, så att ni kan leverera personaliserade meddelanden och relevanta erbjudanden på alla skärmar. Men om ni har separata system för innehåll och kunddata är det nästan omöjligt att få de insikter ni behöver för att skapa de upplevelser kunderna vill ha.

Leverera samma fantastiska upplevelse i alla kanaler.

Adobe kan hjälpa till

Om era kunder inte får en enhetlig upplevelse på mobila enheter, i appar, på webben och i alla andra kanaler förlorar ni dem troligen. Vad ni behöver är en enda lösning som gör det möjligt att koppla samman både olika enheter och webbupplevelser med fysiska upplevelser.

Adobe Experience Manager

Adobe kan hjälpa till.
Med Adobe Experience Manager kan ni enkelt skapa engagerande kundupplevelser för både datorer, surfplattor, mobila enheter och appar på ett och samma ställe – utan att skriva någon kod. Ni behöver inte utveckla separata varianter för olika skärmar eller enheter. Utifrån ett och samma innehåll genererar Experience Manager webbplatser och sidor som automatiskt anpassas efter alla typer av enheter, till och med butiksskärmar. Era kunder kan inleda en transaktion på en mobilenhet, fortsätta på en dator och slutföra den på en surfplatta utan att märka någon skillnad mellan upplevelsen på de olika enheterna.

Rätt innehåll till rätt person vid rätt tidpunkt.

Adobe kan hjälpa till

För att engagera era kunder under varje steg av deras resa måste ni veta exakt hur de interagerar med ert innehåll. Därför behöver ni samla in och analysera stora mängder data. Utifrån insikterna kan ni testa och finjustera innehållet kontinuerligt så att det alltid är personaliserat och relevant. För att göra detta behöver ni en integrerad lösning som kan ge er de insikter ni behöver för att förbättra kundupplevelserna och öka varumärkeslojaliteten.

Adobe Target & Adobe Analytics

Adobe kan hjälpa till.
Med Adobe Target är det enkelt att testa två versioner av ett erbjudande för att ta reda på vilket som är bäst. Leverera personaliserat innehåll baserat på realtidsdata och öka antalet konverteringar samtidigt som ni minskar arbetsinsatsen. Skaffa realtidsinsikter med Adobe Analytics. Identifiera exakt var ni förlorar kunder, så att ni kan hålla kvar dem med hjälp av påminnelser eller extra erbjudanden. Skicka personliga meddelanden (som godkännanden, välkomstpaket och reklamerbjudanden) via webben, appar och e-post.

Enkla formulär.

Adobe kan hjälpa till

Ni vet hur viktigt det är med engagemang. Och eftersom formulär oftast är det första sätt som era kunder upplever ert varumärke på är de viktiga. Ni vill inte att de ska vara krångliga. Det ska gå snabbt att fylla i, skicka och godkänna dem. Och felen från manuellt ifyllande ska minimeras. Det skulle vara enkelt för era kunder om de digitala formulären innehöll juridiskt bindande digitala signaturer, så att de slipper besväret med att skriva ut, mejla och faxa dem. Och ni skulle spara mycket tid om ni på ett enkelt sätt kunde skapa säkra digitala formulär för alla kanaler och enheter.

Adobe Experience Manager och Adobe Document Cloud

Adobe kan hjälpa till.
Med Experience Manager kan ni införa papperslösa formulär och processer, effektivt och automatiserat, för alla enheter. Förenkla hela processen med ifyllnad och få kortare responstid. Skapa ett formulär som automatiskt anpassas beroende på enhet och webbläsare. Minska antalet ifyllnadsfel med hjälp av förifyllda fält och innehållsverifiering. Eliminera fax och brev med hjälp av säkra, lagliga och pålitliga elektroniska signaturer. Och styr vem som kan komma åt formulären och i vilka situationer. Formulärhanteringen blir smärtfri.


Lär känna er målgrupp. Hitta era kunder.

Adobe kan hjälpa till

När ni förstår hur er målgrupp ser ut kan ni leverera målinriktat innehåll och erbjudanden baserat på gemensamma egenskaper för en viss grupp konsumenter i en viss åldersgrupp. För att få den kunskapen behöver ni en integrerad lösning som kombinerar alla era datakällor på ett och samma ställe.

Adobe Audience Manager

Adobe kan hjälpa till.
Adobe Audience Manager samlar alla era kunddata i enhetliga målgruppsprofiler, så att ni kan inrikta er på samma kunder via webben, mobiler, sociala medier och sökmarknadsföring. På så sätt blir det enkelt att leverera en enhetlig och personaliserad upplevelse till ett och samma målgruppssegment över alla kanaler.

Kommunicera med era kunder på ett meningsfullt sätt.

Varför Adobe?

Dagens konsumenter vill ha relevanta, engagerande upplevelser så fort de interagerar med ert varumärke. För att kunna leverera den bästa digitala upplevelsen över alla kanaler och skärmar krävs rätt kombination av data, insikter och digitalt innehåll.

Varför Adobe?

Med Adobe Marketing Cloud får ni alla verktyg ni behöver för att leverera relevanta, personliga upplevelser i en samlad integrerad lösning. Skapa enhetliga och engagerande upplevelser för både datorer, surfplattor och mobiler – till och med butiksskärmar – utan att skriva kod. Skapa formulär som är enkla att fylla i och har juridiskt bindande elektroniska signaturer via Adobe Document Cloud-integreringen. Identifiera ert bästa innehåll med enkla tester. Få djupgående insikter om era kunder. Med Adobe Marketing Cloud kan ni leverera en enhetlig upplevelse på alla enheter och bygga engagemang och lojalitet.

Lär er hur ni levererar en enhetlig kundupplevelse i alla kanaler.
Läs om fyrstegskonceptet i Vikten av en enhetlig kundupplevelse.

Lär er hur ni kan göra mer med marknadsföringen.

Ta ett samlat grepp om innehållet över alla kanaler.
Bygg en stabil digital grund.
Gör registreringen smärtfri och papperslös.