Hitta rätt på vägen mot enastående upplevelser. Läs En omdefinierad strategi. Ladda ned nu

En stabil digital grund är en förutsättning för att lyckas i det digitala samhället.

Ni har skjutit upp det, men ni vet att en kraftfull, säker och integrerad digital grund är central för att ni ska lyckas skapa den bästa kundupplevelsen.

Många utmaningar. En enda lösning.

Adobe kan hjälpa till

Ni vet att ni behöver ett gediget innehållshanteringssystem för att leverera den typ av engagerande kundupplevelser som fördjupar relationen. Det sätt som ni arbetar på just nu med punktinsatser och gamla lösningar som inte fungerar tillsammans gör detta svårt, för att inte säga omöjligt.

Adobe Marketing Cloud

Adobe kan hjälpa till.
Det finns ingen anledning för er att skarva ihop en digitala marknadsföringsstrategi från ett antal osammanhängande dellösningar. Vi har byggt en enhetlig plattform åt er. Adobe Marketing Cloud är en kraftfull plattform med åtta perfekt integrerade lösningar. De kan kopplas till era befintliga arbetsflöden och tillsammans ger de er allt ni behöver för att skapa, hantera, testa och förfina er digitala marknadsföring .

Snabba verktyg för snabbtänkta.

Adobe kan hjälpa till

Ju mer intuitiva verktyg ni har, desto snabbare kan ni få ut ert innehåll på marknaden och lära er vad som fungerar och vad som inte fungerar. Investera inte i komplicerade lösningar som gör er beroende av IT-avdelningen. Ni behöver intuitiva och effektiva arbetsflöden som gör det möjligt för kreatörer och marknadsförare att enkelt identifiera de resurser och kundinsikter de behöver för att leverera relevanta digitala upplevelser.


Adobe kan hjälpa till.
Adobe Experience Manager är en komplett innehållshanteringslösning för att bygga webbplatser, mobilappar och formulär. Det är enkelt att hantera ert innehåll och era resurser så att ni når ut fortare på marknaden. Med Adobe Analytics kan ni därefter samla in data från alla tänkbara källor, analysera dem och omvandla dem till kundinsikter. Dessa data fungerar i alla våra lösningar inklusive Adobe Target, som gör att ni kan skapa personaliserade och optimerade upplevelser åt kunderna.


Flexibilitet och säkerhet i samspel.

Adobe kan hjälpa till

Ni har lysande idéer om hur ni kan nå kunderna på nya och personliga sätt. Men att förverkliga dessa idéer kostar tid och resurser. Ni behöver en lösning som gör det enkelt för er att snabbt nå ut med upplevelser som alltid är både relevanta och säkra.

Adobe Experience Manager

Adobe kan hjälpa till.
Med Adobe Experience Manager kan ni bygga personaliserade kundupplevelser i realtid utan att äventyra kraven på säkerhet och integritet. Och med våra hanterade tjänster kan ni accelerera implementeringstiden och slippa oroa er för uppgraderingar eller testning. IT-avdelningen kommer att älska våra lösningar, eftersom de ger marknadsförarna verktyg att göra jobbet på ett snabbt och säkert sätt – med innehållsprogram, enkla mallar och webbkomponenter .

Bygg en bättre digital grund.

Adobe kan hjälpa till

Om ni vill skapa de personliga digitala upplevelser som kunderna vill ha, och slippa alla problem och fel som sinkar er, behöver ni en uppsättning perfekt integrerade lösningar. Ni behöver ett systematiskt sätt att arbeta med marknadsföring, som omfattar verktyg för data- och kampanjhantering som växer med er.

Varför Adobe.

Adobes digitala plattform ger er full kontroll med en enhetlig uppsättning produkter som fungerar perfekt tillsammans. Eftersom våra lösningar bygger på samma plattform fungerar de perfekt tillsammans. De delar smidigt data och arbetsflöden, vilket sparar tid och resurser. Med den mest omfattande uppsättningen produkter till hands kan ni skapa de mest fantastiska kundupplevelser.
Kunderna vill ha specialerbjudanden. Vältajmade sådana. Och personaliserade. I butiker och på webben.
Läs om de senaste sätten att få bättre kontakt med era kunder i rapporten The New Content Frontier.