Hitta rätt på vägen mot enastående upplevelser. Läs En omdefinierad strategi. Ladda ned nu

En stabil digital grund är en förutsättning för att lyckas i det digitala samhället.

Ni har skjutit upp det, men ni vet att en kraftfull, säker och integrerad digital grund är central för att ni ska lyckas skapa den bästa kundupplevelsen.

Många utmaningar. En enda lösning.

Adobe kan hjälpa till

Ni vet att ni behöver ett gediget innehållshanteringssystem för att leverera den typ av engagerande upplevelser som fördjupar kundrelationen. Det sätt som ni arbetar på just nu med punktinsatser och gamla lösningar som inte fungerar tillsammans gör detta svårt, för att inte säga omöjligt.

Adobe Marketing Cloud

Motorola ville koncentrera sig på att förbättra sina digitala strategier genom att maximera resurserna. Se hur företaget standardiserade kampanjerna och ökade effektiviteten för att kunna omvandla webbupplevelsen för kunder och därmed spara miljoner varje år.

Snabba verktyg för snabbtänkta.

Adobe kan hjälpa till

Ju mer intuitiva verktyg ni har, desto snabbare kan ni få ut ert innehåll på marknaden och lära er vad som fungerar och vad som inte fungerar. Investera inte i komplicerade lösningar som gör er beroende av IT-avdelningen. Ni behöver intuitiva och effektiva arbetsflöden så att era kreatörer och marknadsförare enkelt kan identifiera de resurser och kundinsikter de behöver för att leverera relevanta digitala upplevelser.


Adobe kan hjälpa till.
Adobe Experience Manager är en komplett innehållshanteringslösning för att bygga webbplatser, mobilappar och formulär. Det är enkelt att hantera ert innehåll och era resurser så att ni når ut fortare på marknaden. Med Adobe Analytics kan ni därefter samla in data från alla tänkbara källor, analysera dem och omvandla dem till kundinsikter. Dessa data fungerar i alla våra lösningar inklusive Adobe Target, som ni kan använda för att skapa personaliserade och optimerade upplevelser för kunderna.


Flexibilitet och säkerhet i samspel.

Adobe kan hjälpa till

Ni har lysande idéer om hur ni kan nå kunderna på nya och personliga sätt. Men att förverkliga dessa idéer kostar tid och resurser. Ni behöver en lösning som gör det enkelt för er att snabbt nå ut med upplevelser som alltid är både relevanta och säkra.

Adobe Experience Manager

Adobe kan hjälpa till.
Med Experience Manager kan ni bygga personaliserade kundupplevelser i realtid utan att äventyra kraven på säkerhet och integritet. Och med våra hanterade tjänster kan ni accelerera implementeringen och slipper oroa er för uppgraderingar eller testning. IT-avdelningen kommer att älska våra lösningar, eftersom de ger marknadsförarna verktyg att göra jobbet på ett snabbt och säkert sätt – med innehållsprogram, enkla mallar och webbkomponenter .

Bakom Adobe Marketing Cloud är himlen alltid Azureblå.

Bygg upp en starkare grund för webbupplevelsen där Adobe kör på molnplattformen Microsoft Azure.

Bygg en bättre digital grund.

Adobe kan hjälpa till

Om ni vill skapa de personliga digitala upplevelser som kunderna vill ha, och slippa alla problem och fel som sinkar er, behöver ni perfekt integrerade lösningar. Ni behöver ett systematiskt sätt att arbeta med marknadsföring, som omfattar verktyg för data- och kampanjhantering som växer med er.

Varför Adobe.

Adobes digitala plattform ger er full kontroll med en enhetlig uppsättning produkter som fungerar perfekt tillsammans. Eftersom våra lösningar bygger på en och samma plattform kan ni friktionsfritt dela data och arbetsflöden, vilket sparar tid, resurser och besvär. Med den mest omfattande uppsättningen produkter till hands kan ni skapa fantastiska kundupplevelser.
Kunderna vill ha specialerbjudanden. Vältajmade sådana. Och personaliserade. I butiker och på webben.
Läs om de senaste sätten att få bättre kontakt med era kunder i rapporten The New Content Frontier.