Läs The Forrester Wave™: Data Management Platforms, Q4 2015 för att se varför Adobe är ledande inom DMP. Ladda ned rapporten ›
Skaffa er många värdefulla kunder.
Ju fler desto bättre är inte alltid sant, förutom när det gäller värdefulla målgrupper. Marknadsförare har i uppdrag att hitta fler kunder, och inte vilka kunder som helst utan idealiska kunder. För att klara detta uppdrag behöver ni kunna se vilka era bästa kunder är och vad de har för egenskaper. Men det är svårt att göra om fragmenterade data till användbar information och skapa relevanta kundupplevelser.

Ju fler värdefulla kunder, desto bättre.

Adobe kan hjälpa till

För att hitta fler kunder är det viktigt med bra analysverktyg. Ni behöver en lösning som hjälper er förstå alla kundinteraktioner. Ni ska kunna samla, värdera och analysera information från alla källor. Sedan måste ni se resultat i er försäljning och era intäkter.

Adobe Analytics

Adobe kan hjälpa till.
Adobe Analytics ger er de verktyg ni behöver för att förstå och analysera alla kunddata. Data samlas in och ni får information om mobila kanaler, webbkanaler och andra marknadsföringskanaler. Med Analytics kan ni på ett intelligent sätt analysera webbdata och kunddata från alla kanaler, och på så sätt få en fullständig bild av hur era kunder interagerar med ert varumärke. Det hjälper er identifiera de kunder ni borde inrikta er på och de mest relevanta upplevelserna inom alla era marknadsföringskanaler.

Utformat genom analys. Fulländat genom integrering.

Adobe kan hjälpa till

Efter att ni har skapat en grund baserad på kundanalys måste ni kunna föra samman och analysera alla olika källor för kunddata. Ni behöver en plattform som låter er använda alla data för att skapa utförliga kundprofiler och leverera aktuella upplevelser över olika kanaler.

Adobe Target

Adobe kan hjälpa till.
Adobe Audience Manager samlar alla era kunddata i en central lösning. Med plattformen för datahantering (DMP) kan ni samla in både första- och tredjepartsinformation på ett och samma ställe och skapa unika kundprofiler och enhetliga målgruppssegment. Sedan kan ni inrikta er på och utvidga målgrupper i de kanaler ni föredrar med aktuella upplevelser, och aktivera målgrupper med hjälp av de marknadsföringsmetoder som varje kund föredrar. Audience Manager är flexibelt, oberoende och skalbart.


Massor av kundinformation. En enda helt integrerad lösning.

Varför Adobe?

Konkurrensen är hårdare än någonsin. För att hålla er i framkant gäller det att ni skapar och utvecklar värdefulla kundrelationer. Det krävs att ni gör de målgrupper ni har adresserbara. Adobe Marketing Cloud är den enda lösningen som ger en heltäckande, integrerad uppsättning lösningar, inklusive analys och målgruppshantering. Med dessa specifikt integrerade lösningar skapar ni värdefulla kundprofiler och använder dem på helt skilda sätt.

Varför Adobe.

För att företag ska lyckas i dagens hårda konkurrenslandskap krävs det att de skapar och utvecklar värdefulla kundrelationer. Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika dellösningar för att samla, analysera och anpassa er efter kundinformationen. Idag samlar Adobe Marketing Cloud alla dessa marknadsföringsverktyg i en enda integrerad lösning. Ni får alla de verktyg ni behöver för att leverera personaliserade, aktuella upplevelser i realtid genom alla era nuvarande och framtida kanaler.
Läs The Forrester Wave™: Customer Analytics Solutions, Q1 2016 för att se varför Adobe är ledande inom kundanalys och gör det enkelt att organisera och analysera kunddata.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det gäller förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna. Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.
Skaffa en helhetssyn på kunderna.
Skaffa en helhetssyn på kunderna.
Förutse kundernas behov.
Förutse kundernas behov.
Öka konverteringsgraden med hjälp av testning.
Öka konverteringsgraden med hjälp av testning.