Läs Knowledge is Power för att lära dig hur ni kan använda informationsdriven marknadsattribuering för att ta reda på om era marknadsföringskampanjer är framgångsrika. Ladda ned guiden ›
Var inte förvånad när kunderna byter kanal.
Glöm allt vad linjärt innebär. Kundresor kan ta alla möjliga vägar. Och marknadsförare måste veta vilken roll varje kanal och upplevelse spelar. För att kunna optimera era upplevelser och annonseringssatsningar behöver ni informationsdriven marknadsattribuering som sätter rätt värde på alla olika kontaktytor.

Starka analysverktyg. Ännu starkare insikter.

Adobe Analytics Premium: Attribution

För att förstå hela kundresan, från start till konvertering och vidare, behöver ni en analyslösning som låter er se all er kundinteraktion i alla kanaler. Men med enbart kundanalys får ni inte all information ni behöver. Ni behöver veta var konverteringen sker för att kunna göra effektiva anpassningar som ökar marknadsföringens avkastning.

Adobe kan hjälpa till. Med Adobe Analytics Premium: Attribution kan ni visa alla era marknadsföringskanaler på ett enda ställe och attribuera konverteringarna korrekt. Ni får information om vad ni bör lägga era resurser och er marknadsföringsbudget på och när ni bör ändra fokus. Analytics Attribution hjälper er se bortom statisk attribuering genom att använda avancerad statistik och maskininlärning för att förstå vikten av varje marknadsföringsdrag som leder till konvertering, och få en bild av vad som verkligen för företaget framåt samt hur ni kan höja avkastningen på investeringen.


Kunskap är inte makt om man inte agerar.

Adobe Media Optimizer

Att enbart ha kunskap tar er inte hela vägen. Det krävs även att ni använder den. Marknadsförare behöver en integrerad och programstyrd annonseringsplattform som tillåter snabb hantering av analysmaterial. Mediaköpare måste få varje exponering att spela roll genom att inrikta sig på rätt målgrupp med rätt budskap vid rätt tidpunkt, i alla kanaler.

Adobe Media Optimizer
Adobe kan hjälpa till. Adobe Media Optimizer är en programstyrd lösning för annonsinköp som hjälper er att skapa den bästa mixen av sök- och webbannonsering samt social annonsering utifrån er budget. Dessutom utförs medieplanen automatiskt och hjälper er att hitta det bästa sättet att leverera relevant innehåll till värdefulla målgrupper. Eftersom det är specifikt integrerat med Adobe Analytics samlas analysinformation in i realtid för att skapa det optimala modelleringssystemet.


En helhetsbild av kundresan. Med en fullständigt integrerad lösning.

Varför Adobe
I dagens hårda konkurrenslandskap behöver marknadsförare en uppsättning verktyg som gör att de förstår och optimerar kundresan från första exponering till konvertering. Adobe Marketing Cloud ger företag de verktyg de behöver för att effektivt kunna nå, interagera med och optimera hela kundresan. Nu kan ni agera med tillförsikt. Ni kan se helheten. Och viktigast av allt, ni kan öka intäkterna.
Varför Adobe.
Tidigare var ni tvungna att snickra samman olika dellösningar för att lyckas uppnå en enhetlig plan för er digitala marknadsföring. Idag samlar Adobe Marketing Cloud alla dessa marknadsföringsverktyg i en enda integrerad lösning. Ingen annan har denna avancerade integrering med funktioner för analys, datahantering, optimering och personalisering.
Rätt verktyg gör det enkelt att organisera och analysera all kundinformation. Läs The Forrester Wave™: Customer Analytics Solutions, Q1 2016 för att se varför Adobe är ledande inom kundanalys.

Använd data som bas för era upplevelser.

Oavsett vilken bransch det handlar om förbättrar data era möjligheter att engagera kunderna.
Se hur olika branscher drar nytta av datadriven marknadsföring.

Kreativitet och personalisering går hand i hand.
Förutse kundernas behov.