Skapa målgruppsprofiler som kan användas överallt.

Vad är Adobe Audience Manager?

Det är en plattform för datahantering som hjälper er att skapa unika målgruppsprofiler så att ni kan identifiera era mest värdefulla segment och använda dem i alla digitala kanaler.
Förstå era målgrupper.
Få en heltäckande bild av era målgrupper genom att kombinera alla era datakällor på ett och samma ställe.

Skapa nya segment.

Identifiera och ordna kontinuerligt nya, värdefulla segment för smartare målgruppsanpassning och personalisering.

Annonsera effektivt.

Gör era annonskampanjer effektivare genom att inrikta er på specifika segment, oberoende av plattform.

Se vad Audience Manager kan göra.

Kombinera information från online- och offlinekällor samt externa källor för att skapa fullständiga målgruppsprofiler.
Inrikta er enkelt på specifika profiler på alla plattformar för innehållsleverans, som CMS-system och annonsservrar.
Identifiera, mät och inrikta er på kunderna oavsett vilka skärmar eller enheter de använder.
Identifiera prospects som uppträder på ett sätt som liknar era mest värdefulla kunder, så att ni kan nå ut till fler.

Audience Manager för annonsörer.

Annonsörer kan öka intäkterna och kundbasen med hjälp av enhetliga, användbara vyer över sina målgrupper. Kombinera attribut från alla datakällor till värdefulla målgruppssegment för riktade annonser.

Audience Manager för förlag.

Förlag kan sälja sina unika målgrupper till annonsörer – inte bara exponeringar. Identifiera målgruppssegment som är unika för ert företag.

 

 

Varför är en datahanteringsplattform oumbärlig för er digitala verksamhet?

Läs denna rapport och få reda på hur en datahanteringsplattform (DMP) kan användas som en av företagets teknikresurser för marknadsföring.