Assets on demand.

Adobe Experience Manager Assets on demand är en SaaS-plattform som kombinerar hantering av digitala resurser med teknik för dynamiska medier från Scene7 och ger dig de senaste verktygen för att hantera multimedia från det att de skapas tills de levereras.
 
Assets on demand-användare, logga in här. Scene7-användare, logga in här.

 

Ta reda på hur Assets on demand och multimedia fungerar i praktiken.

Titta närmare på hur ni använder Assets on demand för att bli mer flexibla och mer relevanta för era kunder.
 

Förbättra kundengagemanget.

Dynamiska mediefiler

Engagera alla kunder med riktat kreativt innehåll från inbyggda mallar, innehåll från en enda masterfil och responsiv bildhanterering och visning för olika typer av skärmar.

Video

Öka konverteringsgraden med adaptiva och responsiva videospelare som strömmar innehållet till olika enheter för att underlätta för kunden att dela och publicera innehållet på YouTube och erhålla relevanta och klickbara åtgärder.

Personaliserade medier

Erbjud personaliseringsalternativ med visuella verktyg som ger kunderna frihet att skapa, blanda och matcha förvalsalternativ för att anpassa och visa urval innan de köper.

Creative Cloud-integrering

För samman de kreativa arbetsflödena med arbetsflödena för marknadsföring och leverera enkelt enhetliga upplevelser av hög kvalitet.

Hantering av metadata

Märk automatiskt alla mediefiler med metadata och taggar och skapa delbara samlingar som uppdateras automatiskt mellan team.

Lär dig använda medier mer effektivt.

Skapa, hantera och leverera olika mediefiler snabbt.

Utnyttja fördelarna med dynamiska bilder, videofilmer, visuella konfiguratorer och mer.

Med Verizon Wireless förstärks kundupplevelsen med hjälp av dynamisk video via Experience Manager.

Skapa en gång för alla. Använd överallt.

Guide till responsiv design.