Håll kunder och partners informerade.


Adobe Experience Manager Communities hjälper människorna som är viktiga för ert företag att hålla sig uppdaterade. Dela instruktionsmaterial via sociala kanaler och skapa communityn samtidigt som ni följer framstegen.

Håll dina kunder och partners informerade.

Skapa snabbt sociala utbildningscommunityn.

På er community kan ni skapa fantastiska inlärningsmöjligheter kring era produkter, tjänster och andra ämnen. Genom att dela kunskap och insikter kommer era användare att få en djupare förståelse och ett större engagemang för innehållet.

Främja er community.
Publicera instruktionsmaterial, skapa sökvägar för studiematerial och följ upp framstegen. Använd social interaktion för att öka engagemanget.

Skapa utbildningsvägar.
Använd en guide för att skapa utbildningsvägar för olika målgrupper och hjälp dem att hitta studiematerial och se hur de utvecklar kunskaperna.

Låt användarna utbyta information.
Uppmuntra kunskapsutbyte inom och mellan grupper och låt på så sätt experter skapa och dela innehåll.

Skapa anpassade kataloger.
Anpassade kataloger med intuitiv taggning hjälper communitymedlemmarna att snabbt hitta de inlärningsresurser de behöver.

Hantera och dela utbildningsmaterial enkelt.

Använd Experience Manager Communities för att ladda upp, hantera, dela och leverera resurser (som video, SCORM-innehåll och dokument) i era communityn från en central lagringsplats.

Mät kontinuerligt framstegen.

Använd Experience Manager Communities för att mäta och följa upp deltagarnas utveckling.

  • Skapa enkelt utbildningsmaterial och tilldela utbildningar åt målgrupper med hjälp av enkla arbetsflöden och ett dra-och-släpp-gränssnitt.
  • Följ upp deltagarnas framsteg för certifiering inklusive poäng från SCORM-kompatibelt e-learningmaterial.
  • Integrera med ett befintligt företagsregister så att all rapportering görs från ett enda ställe.

Ha koll på att utbildningsmaterialet fungerar som avsett.

Övervaka interaktioner kring innehåll, communityn och individer för att identifiera och reagera på trender. Ni kan också mäta användningsgraden i ert inlärningsmaterial för att få ut mer av era resurser och investeringar.

Vi är ledande inom innehållshantering. Forrester håller med.

Adobe fick högsta möjliga poäng för sitt aktuella produktutbud, sin strategi och marknadsnärvaro.