Det är mer än bara prat. Det är data. Som är åtgärdbara.

Använd Adobe Experience Manager Communities i kombination med Adobe Analytics för att se vad som pågår på era bloggar, diskussionsforum, produktrecensioner och andra kundcommunityn. När ni får förståelse för och agerar baserat på vad ni ser, kan ni erbjuda en bättre varumärkesupplevelse och förbättra kundlojaliteten.

Mät och analysera engagemanget.

Varje interaktion – vare sig det är en kommentar eller en kunds betygsättning – ger er en uppfattning om individernas upplevelse i era communityn. Ta ett steg tillbaka och granska dessa interaktioner som en helhet så kan ni upptäcka trender, behov och möjligheter.

Skapa rapporter.
Skapa snabbt rapporter om användarbesök, besök över tid, betyg, avhoppsfrekvens, engagemang per enhet och mer.

Mät undervisningsmaterial.
Observera och förstå hur undervisningsmaterialet används så att era communityn får ut det mesta av innehållet.

Identifiera inflytelserika röster.
Hitta förespråkare och experter som dyker upp i communityn och hjälp dem stärka ert varumärke.

Vi är ledande inom innehållshantering. Forrester håller med.

Adobe fick högsta möjliga poäng för sitt aktuella produktutbud, sin strategi och marknadsnärvaro.