Vad är Experience Manager Assets?

Det är ett digitalt resurshanteringssystem i Experience Manager som du kan använda för att skapa, hantera och leverera bilder, videofilmer och annat innehåll till alla typer av skärmar och enheter. Se till att ert källmaterial finns nära till hands, är ordnat och enkelt att anpassa.

Leverera innehåll snabbt.

Spara och hantera era mediefiler centralt för att snabba på projekt och leverera fler upplevelser än någonsin.

Hantera mediematerial från början till slut.

Integrera med Creative Cloud och Adobe Marketing Cloud för att skapa, optimera och leverera allt ert mediematerial.

Stärk ert varumärke.

Snygga till utseendet, tonen och kundupplevelsen genom att jobba som ett team med samma resurser.

Se vad Experience Manager Assets kan göra.

Dynamiska medier
Arbeta med en enda uppsättning mediefiler och skapa obegränsade variationer med olika storlek, färg, format och zoomning.
Video
Skapa, hantera, analysera och leverera interaktiva videor. Strömma responsiva och optimerade videor till alla skärmar och enheter.
Personaliserade medier
Leverera riktade och personaliserade upplevelser som ökar engagemanget och leder till samtal.
Creative Cloud-integrering
För samman de kreativa arbetsflödena med arbetsflödena för marknadsföring och leverera enkelt enhetliga upplevelser av hög kvalitet.
Hantering av metadata
Märk automatiskt upp alla mediefiler med metadata och taggar och skapa delbara samlingar som uppdateras automatiskt mellan team.
Hantering av projekt, aktiviteter och arbetsflöden
Gör det möjligt för användare att designa arbetsflöden för planering, granskning, godkännande och hantering av produktionen av marknadsföringsresurser.
Assets on demand
Hämta och hantera alla mediefiler från en central plats. Även tillgängligt som SaaS-baserat distributionsalternativ.

Experience Manager är effektivt.

Och blir ännu effektivare med Hanterade tjänster.

Med Adobe som enda partner för värdtjänster och support får ni den hjälp ni behöver, den säkerhet som krävs och den flexibilitet ni vill ha. Ni slipper besväret och kostnaderna med flera partners.

Amway använde en global strategi för att fånga intresse lokalt.

Amway, som bedriver verksamhet över hela världen, hittade en lösning för att leverera innehåll till försäljning och marknadsföring på ett effektivare sätt. Det handlar om en liten ändring som gör stor skillnad.
”Från början valde vi Adobe Experience Manager bara för att utöka våra marknadsföringssatsningar, men i takt med att vår vision ändrades fortsatte det att leva upp till våra krav.”
– Joe Kline, IT-chef, administration av digitalt innehåll, Amway

Det finns många trender. De här 7 är de som spelar någon roll.

7 trender som påverkar hur vi använder digitalt medieinnehåll