Förena och erövra.

Vad är Adobe Experience Manager Assets?

Det är allas önskedröm när det gäller digitala resurshanteringssystem, eftersom det fungerar perfekt med befintliga kreativa arbetsflöden och gör det lättare att leverera engagerande upplevelser snabbare.

Var dynamisk.

Leverera multimedia som har optimerats för alla skärmar och kanaler – on demand.

Hantera mediematerial från början till slut.

Integrera med Adobe Creative Cloud och Adobe Marketing Cloud för att skapa, optimera och leverera allt ert mediematerial.

Stärk ert varumärke.

Snygga till utseendet, tonen och kundupplevelsen genom att jobba som ett team med samma resurser.

Se vad Experience Manager Assets kan göra.

Creative Cloud-integrering
För samman de kreativa arbetsflödena med arbetsflödena för marknadsföring och leverera enkelt enhetliga upplevelser av hög kvalitet.
Sökning och metadatahantering
Märk automatiskt alla mediefiler med metadata och taggar och skapa delbara samlingar som uppdateras automatiskt mellan team.
Hantering av projekt, aktiviteter och arbetsflöden
Gör det möjligt för användare att designa arbetsflöden för att planera, granska, godkänna och hantera produktionen av marknadsföringsresurser.
Dynamiska medier
Arbeta med en enda uppsättning mediefiler och skapa obegränsade variationer, som optimerats för mobiler och anpassats med olika storlek, färg, format, zoomning, rotation och interaktiva klickbara områden.
Video
Skapa, hantera, analysera och leverera interaktiva videofilmer. Strömma responsiva och optimerade videofilmer till alla skärmar och enheter.
Personaliserade medier
Leverera riktade och personaliserade upplevelser som ökar engagemanget och leder till samtal.
Assets on demand
Hämta och hantera alla mediefiler från en central plats. Även tillgängligt som SaaS-baserat distributionsalternativ.
Rapportering och analys
Hämta data och insikter från era bästa resurser och skapa bättre kampanjer över alla kanaler.
Varumärksportal
Få snabbare time-to-market genom att ge interna och externa team tillgång till godkänt material på begäran via en säker, företagsanpassad webbportal.

Experience Manager är effektivt.

Och blir ännu effektivare med Hanterade tjänster.

Med Adobe som enda partner för värdtjänster och support får ni den hjälp ni behöver, den säkerhet som krävs och den flexibilitet ni vill ha. Ni slipper besväret och kostnaderna med flera partners.

Amway använde en global strategi för att fånga intresse lokalt.

Amway, som bedriver verksamhet över hela världen, hittade en lösning för att leverera innehåll till försäljning och marknadsföring på ett effektivare sätt. Det handlar om en liten ändring som gör stor skillnad.
”Från början valde vi Adobe Experience Manager bara för att utöka våra marknadsföringssatsningar, men i takt med att vår vision ändrades fortsatte det att leva upp till våra krav.”
– Joe Kline, IT-chef, administration av digitalt innehåll, Amway

Det finns många trender. De här 7 är de som spelar någon roll.

7 trender som påverkar hur vi använder digitalt medieinnehåll