Enkla formulär. Enklare arbetsflöden.

Enkla formulär. Enklare arbetsflöden.

Vad är Experience Manager Forms?

Det är ett dokumenthanteringssystem från Experience Manager med vilket ni kan införa papperslösa formulär och processer, effektivt och automatiserat. Omvandla komplexa transaktioner till enkla digitala upplevelser när och var ni vill, på alla enheter.

Förbättra servicen.

Erbjud mobilanpassade formulär och dokument som förenklar registreringar och minskar handläggningstiderna.

Öka farten och effektiviteten.

Använd digitala processer för att minska det administrativa arbetet och antalet fel från dubbelt inmatade dataposter.

Optimera upplevelsen.

Använd data och analyser för att förbättra och anpassa upplevelsen kunderna får med era formulär och dokument.

Se vad Experience Manager Forms består av.

Experience Manager är effektivt.

Och blir ännu effektivare med Hanterade tjänster.

Med Adobe som enda partner för värdtjänster och support får ni den hjälp ni behöver, den säkerhet som krävs och den flexibilitet ni vill ha. Ni slipper besväret och kostnaderna med flera partners.

Förenklade formulär leder till nöjdare patienter.

Chamberlin Edmonds använde Experience Manager Forms för att göra sin ansökningsprocess smidigare så att rådgivningsföretaget kan hjälpa patienterna snabbare och bättre.

 

”Adobe Experience Manager Forms förenklar hela den administrativa processen så att våra medarbetare kan undersöka fler patienter, förbättra kvaliteten på patientkontakten och i slutänden öka intäkterna.”
– Alex Choy, EVP R&D och CIO, Emdeon

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger ännu mer information om hur du kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och dokument.

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsfall för bästa praxis inom Experience Manager Forms.