Hantering av flera webbplatser och flerspråkigt innehåll

Många organisationer tillbringar alltför mycket tid med att hantera flera webbplatser och språk, från många olika platser och med olika verktyg som kanske inte är kompatibla med varandra. Med funktionerna för hantering av flera webbplatser från Adobe Experience Manager Sites kan du, med ett intuitivt gränssnitt som avsevärt underlättar arbetsflödet inom organisationen, kontrollera e-post, landningssidor, mikrowebbplatser samt egenskaper för mobila webbplatser och vanliga webbplatser från en enkel lösning.
Ändra innehåll snabbt för att få enhetliga webbplatser inom alla geografiska områden och målsegment. Skydda varumärkesidentiteten och främja ett enhetligt utseende på alla era webbplatser, över hela världen.

Ta reda på hur Experience Manager kan hjälpa er att hantera flera webbplatser.

Mastermallar

Skapa mallar och återanvänd resurser för att se till att innehållet är enhetligt i alla digitala kanaler.

Regional redigering

Gör det möjligt för regionala medarbetare att redigera och uppdatera innehåll för att tillvarata lokala intressen samtidigt som den globala enhetligheten bibehålls.

Inbyggd webblokalisering

Översätt innehåll till flera språk med hjälp av inbyggda processer och verktyg för att enklare sprida det globala budskapet.

Flexibla alternativ för driftsättning

Välj om du vill driftsätta innehåll lokalt eller via molnet. Båda möjligheterna finns.

Integrering med Adobe Marketing Cloud

Välj om du vill driftsätta innehåll lokalt eller via molnet. Båda möjligheterna finns. Synkronisera med Adobe Analytics, Adobe Target och Adobe Campaign för att ge kunderna personliga upplevelser och för att mäta kampanjens effektivitet.

Hantering av mobila upplevelser

Använd pekaktiverade utvecklingsverktyg för att skapa responsiv design, adaptiva mobila webbplatser och mobilappar.

Ta reda på hur Henkel underlättar arbetet för sina globala webbteam.

Läs om hur tillverkaren klarar av att hantera mer än 90 webbplatser på 20 olika språk med hjälp av Adobe.
 
”Vårt modulära arbetssätt med Adobe Experience Manager ger en bra balans mellan global enhetlighet och lokal flexibilitet. Det är tydligt att kunderna uppskattar det också, eftersom vi ser en ökning både för sidvisningar och genomsnittlig tid på sidan.”
 
– Dr. Salima Douven, globalt ansvarig för digitala strategier, Adhesive Technologies, Henkel
 

 

Undvik de sju dödssynderna inom digitala upplevelser.

Forrester Research visar hur ni utformar huvuddragen i era strategier för digitala upplevelser. Ni får även andra tips som hjälper er att förbättra kundrelationerna.