Vi är alltid innovativa. Och det kan ni också bli.

Adobe Experience Manager förbättras ständigt. Som kund har ni omedelbar tillgång till de senaste uppdateringarna och funktionerna. Ta en titt på vad som är nytt.

Adobe Experience Manager 6.3

Den senaste versionen av Experience Manager kan hjälpa er att leverera övertygande digitala upplevelser för både egna och sammankopplade miljöer – webb, mobil, internet of things (IoT) – till de människor som är viktiga och i den omfattning som behövs för att stimulera ert växande varumärke och verksamhet.
Vi har förbättrat projektdelen i Experience Manager för bättre samarbete mellan teamen vilket inkluderar kalendervyer, inkorg för uppgifter, visualisering av förloppet i arbetsflödet och förbättrad hantering av användare och grupper. Vi har också förbättrat integrationen med Creative Cloud och lagt till snabb inhämtning av användarskapat innehåll från sociala kanaler som ger era team ett oändligt innehållsutbud. Detta kommer att effektivisera samarbetet i utvecklingen av alla era digitala upplevelser.
Eftersom efterfrågan på innehåll ökar har Experience Manager nya funktioner för att säkerställa att innehåll och upplevelser kan nå alla platser (mobil, smarta enheter, interaktiva skärmar, IoT-applikationer) som ert varumärke behöver nå ut till med smidiga upplevelser. Vi har gjort det lättare att sammanställa och leverera upplevelser som är enkla att förstå, med nya referenskomponenter och bästa praxis för UX. Vi har också förbättrat integrationen med Creative Cloud och lagt till snabb inhämtning av användarskapat innehåll från sociala kanaler som kan förse era team med ett oändligt utbud av innehåll. Vi har också gjort det ännu enklare att leverera flerkanalsupplevelser till alla typer av skärmar med nya upplevelsefragment (experience fragments) och innehållstjänster.
Insikter och information synliggörs när du arbetar i Experience Manager med innovativa Adobe Sensei-funktioner, t.ex. smarta taggar som exponeras från andra Adobe Marketing Cloud-lösningar som Adobe Analytics och Adobe Target samt API:er för enklare integration med företagets befintliga datasystem.
Vi prioriterar också kontinuerligt säkerheten med ledande säkerhetscertifieringar för våra hanterade tjänster och underlättar säkerheten med funktioner som t.ex. inställningsguiden för SSL.
Ta en titt på vad som är nytt och förbättrat.

Experience Manager Sites

Experience Fragments
Sammanställ och leverera upplevelsefragment som inkluderar både innehåll och layout för olika kanaler och som antingen kan hanteras inifrån eller oberoende av Experience Manager. Nu kan ni bättre styra utseendet och känslan av de upplevelser ni designar, oavsett om varumärkesinnehållet visas på egna eller partners webbresurser, t.ex. Pinterest och Facebook.
Content Fragments
Content fragments möjliggör redigering i ett mer modulärt och abstraherat läge, där leverans av innehåll inte är bundet till kanalen. Sites skapar numera automatiskt olika versioner av ert innehåll, och gör det möjligt att synkronisera varianter av samma text och eventuellt tillhörande medier överallt – på alla sidor, i alla kanaler och enheter – när content fragments återanvänds.
Produktionsfärdiga komponenter
Publicera snabbare med Adobe-granskade, produktionsfärdiga komponenter som kan minska utvecklingstiden dramatiskt. Handplockade med bästa praxis i åtanke; dessa komponenter är en bra början till projekt som står på en digital grund utan att man behöver koda om eller anpassa egna.
Aktivitetskartor
Integrera med Adobe Analytics och få tillgång till analysöversikter och aktivitetskartor i redigeringsmiljön i Experience Manager. Se variablerna och mätparametrarna som används för ert innehåll – som klick, nedladdningar och tidsåtgång – så att ni enkelt kan mäta och optimera digitala upplevelser när ni skapar dem.
Arbetsflödesåtgärder i bulk för ökad produktivitet
Förbättringar av Experience Managers arbetsflödesmotor gör arbetsflödesrelaterade uppgifter snabbare och effektivare. Nu kan du välja flera resurser, t.ex. innehållsträd – eller till och med hela avsnitt – och skicka dem till ett arbetsflöde med bara ett klick.

Experience Manager Assets

Förbättringar av prestanda och skalning
Ge era team möjlighet att arbeta mer produktivt med ett brett spektrum av förbättringar som gör att ni kan stödja åtgärder i ännu större skala – inklusive bulkinläsning, bearbetning i arbetsflöden, bearbetning och kodning av video, hantering av stora filer, datalager med mera.
Experience Manager-programmet
Datorprogrammet gör att det numera är enkelt att få tillgång till, checka in/ut och ladda upp ett stort antal resurser och komplexa mappstrukturer sömlöst – särskilt när det används med Creative Cloud-program. Så att användare som arbetar med filer på distans och samtidigt hanterar överföring av data i bakgrunden, får en bättre lokal datorupplevelse.
Förbättringar av samarbete och arbetsflöde
Förbättringar av projekt i Experience Manager inkluderar fler kalendervyer för samarbete, inkorg för uppgifter, visualisering av framsteg i arbetsflödet och förbättrad hantering av användare och grupper. En ny visningsfunktion för att jämföra mediefiler sida vid sida låter dig kommentera och anteckna med flera färger. Nu kan du även checka in eller ut mediefiler när du gör ändringar för att säkerställa versionskontroll och förhindra dubbelarbete. Du kan också skapa PDF-filer för offlinegranskning, med möjlighet att skriva ut de kommentarer och anteckningar som du väljer.
3D-resurser
Återanvänd 3D-resurser för att korta ned time to market och spara på produktionskostnaderna. Ladda upp, hantera, visa och rendera 3D-innehåll som skapats i Creative Cloud eller flera andra populära 3D-program. Rotera och zooma samt ändra färger, texturer, bakgrunder (scener) och belysning på 3D-objekt enkelt för att skapa en ny uppsättning bilder från ett oändligt antal kameravinklar som kan användas i hur många digitala marknadsföringskampanjer som helst.
Resursmallar
Alla teammedlemmar kan nu använda självbetjäningsmallar – baserade på Adobe InDesign – för att skapa enkel- eller flersidiga broschyrer, flygblad och tryckta annonser, vilket kortar ned time to market samtidigt som varumärkets riktlinjer följs.
Hantering av smarta etiketter
Förbättra återanvändningen av innehåll avsevärt och minska samtidigt kostnaden för att skapa innehåll med Adobe Senseis automatiska etiketter. De senaste förbättringarna gör det möjligt för användare att hantera smarta etiketter och få relevanta resurser att hamna högre upp bland sökresultaten.
Förbättrat flerspråksstöd
Effektivisera lokaliseringsarbetet med möjligheten att översätta en källfil tillsammans med härledd fil, översätta länkade resurser inom InDesign-filer och översätta tillhörande resurser i Experience Manager Content Fragments.
Hantering av filformat och färg i högre kvalitet
Experience Manager använder nu bild- och PDF-bibliotek med Photoshop- och Acrobat-kvalitet för att stödja filåtgärder i högre kvalitet, såsom konvertering, förhandsgranskning, rastrering och skapande av miniatyrer. Bevara färgrymd och inbäddade färgprofiler med hjälp av Adobes ICC-profiler eller egna. Leverera bilder med färgprofiler i RGB, CMYK eller gråskala så att era digitala resurser är färgstarka och vackra i alla kanaler.
Viewer designer
Skapa anpassade multimediaspelare, snabbt och oftare, utan att blanda in tekniker eller ändra i koden. Redigera utseende, känsla och funktionalitet direkt från ett intuitivt gränssnitt, inklusive ändringar av knappgrafik, bakgrunder, ramar och olika visuella effekter för att öka engagemang och konvertering.
Förbättringar av metadata och sökning
Gör det möjligt för team att hitta resurser snabbt med nya färdiga IPTC- och IPTC-tilläggsflikar som förbättrar synligheten för användare.

Experience Manager Forms

Förenklad integration med backend- och tredjepartsapplikationer
Konfigurera och anslut enkelt till flera affärsapplikationer med det nya dra-och-släpp-gränssnittet för att skapa en Form Data Model. Bygg sedan formulär med denna modell med hjälp av ett JSON-baserat schema som gör att ni kan representera flera affärsenheter. Snabba upp time to value med nya relationsdatabaser, REST- och SOAP-tjänster samt Microsoft Dynamics färdiga anslutningar.
Förbättrad integrering med Adobe Sign
Utöka e-signaturer till flera signerare, inklusive möjlighet för sekventiell och parallell signering. Tillåt verifiering för anonyma signerare via autentisering från e-post, telefon, Google, Facebook, Linkedin eller kunskapsbas. Andra förbättringar inkluderar stöd för implementering av OAuth och ett arbetsflödessteg för e-signering med Adobe Sign.
Enkel redigering
Skapa nya formulär snabbare än någonsin med enkel dra-och-släpp-redigering för företagsanvändare. Även komplexa indatatyper som HTML5 och CAPTCHA finns nu tillgängliga. Användare kan också tilldela regler och rollbaserade åtkomstkontroller som dynamisk fältvisning – helt utan att skriva kod.
Skala enkelt över flera varumärken och kanaler
Skapa enhetliga formulär- och dokumentupplevelser över flera kanaler med förbättringar av dokumentations- och temaeditorn. Det går nu även att hantera varumärkeskonfigurationer, skapa referensbasmallar, översätta formulärinnehåll, integrera med Web fonts och skapa formulär baserade på JSON-schemadata.
Lägg snabbt till arbetsflöden för en lägre totalkostnad
Bygg arbetsflöden för formulär med kortare ställtid och mindre behov av extra bearbetningsservrar. Nu utnyttjar Forms-instrumentpanelen Experience Manager Inbox för att initiera och hantera användarcentrerade formulärprogram. Och du kan enkelt lägga till steg för dokumenttjänster och digitala signaturer med Adobe Sign.
Utökat stöd för mobilformulär
Hämta appen Forms som nu finns tillgänglig för iOS- och Android-telefoner, utöver surfplattor med iOS, Android och Windows, och få stöd för HTML5-indata samt inmatning via röst och penna för att hämta adaptiv formulärdata och adaptiva formuläruppsättningar.
Uppdaterat dokumentskydd
Utökat för att stödja Office 2016 samt autentisering för Office Extension; Forms låter dig numera indexera DRM-skyddade Office-dokument i Experience Manager. Du kan också utöka behörigheten för dokumentskydd på uppdrag av en annan användare, så att användare som sätter upp behörighet för dokumentskydd inte automatiskt har läsbehörigheter för skyddade dokument.
Förbättrad korrespondenshantering
Förbättringar av textredigeraren ökar användbarhet och stöd för korrespondenshantering i HTML-arbetsytan.

Experience Manager Communities

Globala och inkapslade communityupplevelser
Skapa, hantera och organisera inkapslade communityupplevelser på flera språk med flera medlemsalternativ – offentliga eller privata – och delegera administrations- och modereringsroller till betrodda communitymedlemmar.
E-integration och prediktiv sökning
Gör det enkelt för användare att hitta information som är viktig med prediktiv och förslagsbaserad sökning och håll dem engagerade med e-postmeddelanden om innehåll och medlemmar de följer med hjälp av stöd för e-postbaserade svar.
Datavetenskap ger djupare insikter och kontakter
Använd nya och avancerade forskningsbaserade regler för att upptäcka, identifiera och stödja evangelister och experter i communityn.
Markera och återanvänd de bästa idéerna och det bästa communityinnehållet
Crowdsourca idéer från communityn med den nya idéutvecklingsfunktionen och lyft sedan fram det bästa innehållet. Ni kan också bearbeta innehåll som medlemmar bidragit med – t.ex. bloggar och foruminlägg – som flytande innehållsfragment som lätt kan återanvändas för andra upplevelser i Experience Manager, som webbplatser och mobiler.
Förbättrad kontroll av skräppost och lagringsalternativ
Förbättrade alternativ för skräppost samt nytt stöd för databaslagring, t.ex. i MySQL, som sträcker sig utöver befintliga MongoDB- och on demand-alternativ för communityinnehåll, vilket säkerställer att ert community lever och frodas.

Experience Manager Livefyre

Resursintegrering
Livefyre integreras med Experience Manager Assets. Nu kan du enkelt söka efter det bästa sociala innehållet på webben, direkt i Assets-gränssnittet, och lagra både användarskapat och eget varumärkesinnehåll på ett och samma ställe. Livefyres arbetsflöde för behörighetsbegäran har byggts in i Assets, vilket gör det lätt att få till explicita behörigheter och samtidigt slippa de rättsliga problem som uppstår vid arbete med användarskapat innehåll. Man kan också flytta Livefyre-innehåll från Assets in och ut ur Creative Cloud för redigering, och på så sätt påskynda skapandet av resurser.
Fullständig Experience Manager-kompatibilitet med alla Livefyre-komponenter
Implementera enkelt någon av de tretton komponenterna i Livefyre till era ägda digitala resurser för att öka engagemanget. Reviews, Storify 2, Media Upload, Trending och Polls är nu helt kompatibla med Experience Manager så om du använder någon Livefyre-komponent kan du nu enkelt dra och släppa.
Förbättrade mobilfunktioner
Dra och släpp Livefyre-komponenter till Experience Manager Mobile för att skapa mer engagerande mobilappsupplevelser. Du kan lägga till innehåll och engagemang som skapats av användare på alla enheter och hämta nytt innehåll från användare direkt från din mobiltelefon.
Förbättrade möjligheter för täckning av livesändningar
Genom att lägga till Livefyre-komponenter i Experience Manager Screens får du tillgång till användargenererat innehåll i livesändningarna.
UGC-handelserbjudande
Välj att integrera er produktkataloginformation inklusive SKU:er, miniatyrbilder, priser och produktnamn, för att skapa en sömlös koppling mellan UGC och produktsortimentet.