Ge er flerkanalskommunikation en personlig touch.

Att en kund fyller i ett formulär eller en ansökan leder ofta till ett uppföljningsbrev eller -dokument. Adobe Experience Manager Forms hjälper er skapa kompatibel och mobilklar korrespondens med brev som automatiskt kan skickas till kunder som en del av en ny och pågående relation.

Nå kunderna via de kanaler de använder.

Skapa och skicka personaliserad korrespondens, brev, registerutdrag och annan kommunikation som kan tas emot och läsas på smarttelefoner, surfplattor, datorer och på papper.
Responsivitet
Se till att alla dokument automatiskt skapas så att de kan visas på alla olika enheter.
PDF
Erbjud nedladdningsbara PDF-dokument som kunderna kan spara eller skriva ut för eget bruk.
Webbpublicering
Publicera på personliga webbportaler så att dokument kan läsas när som helst och på vilken enhet som helst.
Flera kanaler
Skicka dokument via flera kanaler, till exempel e-post, genom att utnyttja Adobe Campaign.
Interaktivitet
Inkludera dynamiska och interaktiva element i dokument och länkar till självbetjäningsprogram.
Analys
Mät dokumentanvändning via integrering med Adobe Analytics.
Rikta erbjudanden
Inkludera dynamiskt riktat innehåll i formulär och dokument genom integrering med Adobe Target.
Integrering
Slå ihop med befintliga system för att skapa personaliserade och korrekta registerutdrag.
Hantera regelefterlevnad
Upprätthåll regelefterlevnaden med verifieringskedjor och ändringshistorik.

Snabba upp förmågan att sprida ert budskap.

Ni kan ställa in automatisk svarshantering eller skapa interaktiv dokumentkorrespondens och ge ert team möjlighet att när som helst skapa dokument snabbt.

  • Skapa enhetlig, professionell kommunikation med dokumentmallar.
  • Upprätthåll kontinuiteten, stärk varumärket och uppfyll regelefterlevnaden med användning av på förhand godkända innehållsblock.
  • Skapa tusentals anpassade dokument i batch, triggat av affärsregler som ni bestämmer.
  • Skicka korrespondens via den kanal kunden föredrar, som webben, e-post eller på papper.

HUK Coburgs policy är att förmedla en enhetlig kundupplevelse.

Se hur det tyska försäkringsbolaget minskar antalet fel genom att automatiskt skapa dokument baserat på data som samlats in i digitala formulär.

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger dig ännu mer information om hur du kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och dokument.