Hjälp era kunder att hjälpa sig själva.

Att fylla i formulär kan vara en lång och invecklad process, som får kunderna att välja dyrare alternativ med personlig kundbetjäning eller överge processen helt och hållet. Adobe Experience Manager Forms hjälper er att underlätta processen genom att minska antalet tangenttryckningar och risken för fel. Genom att uppmuntra dem till självbetjäning, också på mobila enheter, kan ni slippa utgifter och frigöra resurser.

Hjälp era kunder att hjälpa sig själva.

Bana vägen till konvertering med enkla verktyg för ifyllnad av formulär.

Använd inbyggda verktyg för att minska antalet tangenttryckningar och risken för fel och förstärk upplevelsen på alla enheter och för individuella behov. I stället för att skapa olika formulär för olika enheter och webbläsare kan ni skapa ett som fungerar för alla.
Mobilformulär
Låt era kunder öppna formulär medan de är på språng med lättanvända HTML5-mobilformulär.
Enhetlighet på alla enheter
Erbjud en enhetlig upplevelse på alla enheter med hjälp av responsiv design.
Automatisk ifyllnad av formulär
Fyll i ansökningar automatiskt genom att hämta data från befintliga kundprofiler eller profiler på sociala medier.
Minska antalet fel
Validera innehåll automatiskt och infoga hjälptexter eller videofilmer i enskilda formulärfält.
Tillgänglighet
Stöd tillgänglighetsfunktioner för enheter och tillgänglighetsstandarder på webben.
Spara formulärutkast
Tillåt sökanden att spara formulär för att kunna gå tillbaka till dem senare, även på en annan enhet.
Dynamiskt beteende
Anpassa hur formulären visas, liksom deras innehåll, utifrån användarnas svar.
Utnyttja enhetens inbyggda funktioner
Använd enhetens inbyggda funktioner, som kamera eller datumväljare, för att ytterligare minska antalet tangenttryckningar.
Dokument för eget bruk
Skapa en PDF-kopia av det ifyllda formuläret i ett kompatibelt format.

Det är ingen genväg. Det är det nya normala.

Får vi presentera stjärnan i registreringsprocessen. Med eSign-upplevelsen slipper ni vanliga papperssignaturer som måste faxas, skannas eller skickas med vanlig post eller e-post. Med Adobes eSign-tjänster kan ni enkelt lägga till säkra, lagliga och pålitliga elektroniska signaturer i alla typer av formulär och dokument.

Chamberlin Edmonds förespråkar enklare datainmatning.

Se hur ledaren inom sjukvårdsberättigande och -inskrivning lyckades gå över till automatiserad datainmatning, avskaffa överflödigt pappersarbete och ge patienterna snabbare och smidigare service.

Lär känna Experience Manager Forms ännu bättre.

Vi har sammanställt en översikt som ger er ännu mer information om hur ni kan använda Forms för att skapa, skydda och optimera formulär och dokument.