Det kostar inget att prata. Och det är mätbart och enkelt att konfigurera.

Det kostar inget att prata. Och det är mätbart och enkelt att konfigurera.

Vad är Adobe Experience Manager Communities?

Det är en funktion i Experience Manager som ni kan använda för att skapa onlinecommunityn, bland annat forum, användargrupper, utbildningsresurser och andra sociala funktioner som är värdefulla för kunder, anställda och ert varumärke.

Kommunicera med kunderna.

I takt med att ni lär er mer om era communityn bör ni integrera den insikten med övriga marknadsföringsdata för att öka värdet och lojaliteten.

Skapa och anpassa communityn.

Sitt inte och vänta på att IT-avdelningen ska skapa ert forum. Kom igång nu. I takt med att det växer och utvecklas kan ni enkelt göra ändringar.

Se vad Experience Manager Communities kan göra.

Experience Manager är effektivt.

Och blir ännu effektivare med Hanterade tjänster.

Med Adobe som enda partner för värdtjänster och support får ni den hjälp ni behöver, den säkerhet som krävs och den flexibilitet ni vill ha. Ni slipper besväret och kostnaderna med flera partners.

Behåll pulsen i onlinecommunityn.

The College and Association of Registered Nurses of Alberta använder Experience Manager för att hålla medlemmarna sammansvetsade via ett onlineforum som skapats för att dela idéer och händelser i communityn.

 

”Flexibiliteten i att kunna leverera mer personaliserat innehåll med Adobe Experience Manager är mycket attraktiv för oss.”
– Rachel Champagne, kommunikationschef, CARNA

Läs mer om att lösa affärsproblem.

Läs våra användningsfall för bästa praxis inom Experience Manager Communities.