Det kostar inget att prata.

Och det är mätbart och enkelt att konfigurera.

Vad är Experience Manager Communities?

Det är en funktion i Experience Manager som gör att du kan skapa onlinecommunityn, bland annat forum, användargrupper, utbildningsresurser och andra sociala funktioner som är värdefulla för kunder, anställda och ert varumärke.

Kommunicera med kunderna.

I takt med att ni lär er mer om era communities bör ni integrera den insikten med övriga marknadsföringsdata för att öka värdet och lojaliteten.

Skapa och anpassa communityn.

Sitt inte och vänta på att IT-avdelningen ska skapa ert forum. Kom igång nu. I takt med att det växer och utvecklas kan ni enkelt göra ändringar.

Se vad Experience Manager Communities kan göra.

Skapa varumärkescommunityn
Det är enkelt att skapa och anpassa onlinecommunityn som matchar ert varumärke med guider och andra användarvänliga gränssnitt.
Engagera användarna
Uppmuntra till interaktion med kunder och anställda genom att använda forum, bloggar, betygsättning med mera.
Skapa möjligheter och utbilda
Hjälp och utbilda era anställda med utbildningsresurser, uppdrag och social kunskapsdelning.
Analyser och mätning
Mät och optimera engagemanget i communityn via innehållsanalyser och rekommendationer.

Experience Manager är effektivt.

Och blir ännu effektivare med Hanterade tjänster.

Med Adobe som enda partner för värdtjänster och support får ni den hjälp ni behöver, den säkerhet som krävs och flexibiliteten ni vill ha. Och slipper kostnader för infrastruktur och personal som andra lösningar än Adobe innebär.

Behåll pulsen i onlinecommunityn.

The College and Association of Registered Nurses of Alberta använder Experience Manager för att hålla medlemmarna sammansvetsade via ett onlineforum som skapats för att dela idéer och händelser i communityn.
”Flexibiliteten i att kunna leverera mer personaliserat innehåll med Adobe Experience Manager är mycket attraktiv för oss.”
– Rachel Champagne, kommunikationschef, CARNA