Det kostar inget att prata.

Och det är mätbart och enkelt att konfigurera.

Vad är Experience Manager Communities?

Det är en funktion i Experience Manager som gör att du kan skapa onlinecommunities, bland annat forum, användargrupper, utbildningsresurser och andra sociala funktioner som är värdefulla för kunder, anställda och ert varumärke.

Kommunicera med kunderna.

I takt med att ni lär er mer om era communities bör ni integrera den insikten med övriga marknadsföringsdata för att öka värdet och lojaliteten.

Skapa och anpassa communities.

Sitt inte och vänta på att IT-avdelningen ska skapa ert forum. Kom igång nu. I takt med att det växer och utvecklas kan ni enkelt göra ändringar.

Se vad Experience Manager Communities kan göra.

Skapa varumärkescommunities
Det är enkelt att skapa och anpassa webbcommunities som matchar ert varumärke med guider och andra användarvänliga gränssnitt.
Engagera användarna
Uppmuntra till interaktion med kunder och anställda genom att använda forum, bloggar, betygsättning med mera.
Skapa möjligheter och utbilda
Hjälp och utbilda era anställda med utbildningsresurser, uppdrag och social kunskapsdelning.
Analyser och mätning
Mät och optimera engagemanget i communities via innehållsanalyser och rekommendationer.

Experience Manager är effektivt.

Och blir ännu effektivare med Hanterade tjänster.

Med Adobe som enda partner för värdtjänster och support får du den hjälp du behöver, säkerheten som krävs och flexibiliteten du vill ha. Utan infrastrukturen och personalkostnaderna som andra lösningar än Adobe innebär.

Behåll pulsen i onlinecommunities.

The College and Association of Registered Nurses of Alberta använder Experience Manager för att hålla medlemmarna sammansvetsade via ett onlineforum som skapats för att dela idéer och händelser i communityn.
"Flexibiliteten att leverera mer personligt innehåll med Adobe Experience Manager är mycket attraktiv för oss."
– Rachel Champagne, kommunikationschef, CARNA

Adobe ledande inom innehållshantering. Forrester håller med.

I den senaste Wave-rapporten om Content Management for Digital Customer Experience kan du läsa om hur vi hjälper marknadsförare att tillhandahålla en upplevelse för flera kanaler, bland annat mobilen.